Categorieën

Veel eigenaren van zonnepanelen die de btw hebben afgetrokken op hun aankoop krijgen een naheffing van de Belastingdienst. Hoe voorkom je dat je een naheffing krijgt?
Zonnepaneel-eigenaren melden zich aan als btw-ondernemer om de btw te kunnen aftrekken van hun aankoop. Op die manier hopen zij fors te besparen op hun zonnepanelen. Maar vergeet niet om daarna ook btw-aangifte te doen of vraag op tijd om ontheffing voor het doen van aangifte.
Het gaat zowel om particulieren als bedrijven. Wie geen aangifte doet, loopt het risico op een ‘naheffingsaanslag’ die kan oplopen tot duizenden euro’s.

Wanneer aanmelden voor teruggaaf btw?

Je moet je melden als ondernemer als je een teruggaaf van de btw wil op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.
Wanneer het saldo btw-bedrag – de nog te betalen btw over je omzet na aftrek van de voorbelasting op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen – over  een kalenderjaar 1.345 euro of minder is, hoef je je niet aan te melden als ondernemer. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling (Kor) hoef je pas daadwerkelijk btw te gaan betalen als het saldo btw-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan 1.345 euro
Ben je ondernemer voor de stroom die je aan een energiebedrijf levert, dan moet je btw berekenen over het bedrag dat je hiervoor aan jouw energiebedrijf in rekening brengt. 
Ook moet je dan in de meeste gevallen btw betalen over de stroom die je via je zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het saldo van het te betalen btw-bedrag per jaar 1.345 euro of minder is, hoef je dit bedrag niet aan de Belastingdienst te betalen.

Voorbeeld:

Als je bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van 0,07 euro per kWh dan bedraagt het verschuldigde btw-bedrag hierover:  2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als je daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt ben je hierover 1.000 x 0,191 x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30). 

Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoef je dit btw-bedrag niet op de aangifte te betalen (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde btw (in dit geval € 69,30) heb je nog wel recht op teruggaaf van het saldo- bedrag.
  1. Het bedrag van € 0,19 is een geschat bedrag. Je hanteert het bedrag dat je aan jouw energiebedrijf moet betalen voor de door jou ingekochte stroom per kWh, inclusief de energiebelasting maar exclusief de btw.
  2. Je moet dit verzoek uiterlijk indienen binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf.
  3. In de praktijk gaat het vooral om zonnepanelen die op de bestaande dakbedekking worden aangebracht.

Waar moet ik de komende jaren op letten?

De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat je per saldo geen btw hoeft te betalen (als zonnepaneeleigenaar blijf je namelijk beneden de grens van € 1.345). Je kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van je  administratieve verplichtingen. Dit betekent dat je niet langer aangifte hoeft te doen. 
In dat geval heb je geen recht meer op aftrek van btw en mag je ook geen btw in rekening  brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van btw die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing.
Als je bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2018 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de btw voor de aanschaf en installatie, kun je gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2019 ontheffing te krijgen van jouw administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.

Lees ook:

Lees ook…
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…
Wil jij als particulier zonnepanelen aanschaffen? Goed idee! De Belastingdienst ziet jou dan namelijk voor even als een kleine ondernemer waardoor jij…
Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet…