12 April 2016

Blog van Gijs Veenhuijsen

Op 8 december heeft ons kabinet een akkoord bereikt met D66 en CDA over een nieuw belastingplan. Vandaag las ik alweer de eerste kritiek op de totstandkoming van dit plan. Zulke kritiek betreft dus de politiek er om heen. Hoe stomvervelend het politieke spel soms mag lijken voor ons, het is wel nodig om iets tot stand te brengen.

Korte historie

Je weet vast dat we momenteel geregeerd worden door een coalitie van PvdA en VVD. Dat doen ze zonder hulp en dat is knap. Want, zeg nou zelf, het is toch een beetje Donald Trump en Hillary Clinton samen.
 
Men wilde het belastingstelsel hervormen. Daar is poen voor nodig en, verdomd!, dat was er plots. Meevallers! Goed, iedereen weet dat hervormen niet zomaar kan in déze samenwerking, maar men probeerde toch “of het ijs hield”. Niet dus.
 
Het geld brandde echter haast “door de zakken heen”. Dus dan maar wat tariefverlagingen en tegemoetkomingen georganiseerd. Kan niet fout gaan, want welke partij durft nu tegen een (haast) algemene lastenverlichting te stemmen? De SGP en de Christenunie, Die durven dat! Zij zijn, politiek gezien, haast nog de enige met heldere principes en ja, principes, dat zijn “hullie van het kabinet” niet meer gewend.
 
Maar goed nu ligt er wat en ik ben positief.

Hoezo positief?

Persoonlijk ben ik natuurlijk blij met de spiegeltjes en kraaltjes. Minder mooi dan eerst, maar in ruil daarvoor krijgen we een hogere arbeidskorting. Leuk voor jou, je onderneming, maar zeker ook leuk voor huize Veenhuijsen. Het grotere doel is arbeid goedkoper maken. Of het de werkgelegenheid verbetert staat te bezien, maar men claimt vast 35.000 extra banen. Achteraf zal er ook vast een rekensommetje op tafel komen die deze stelling bevestigt.
 
Daarnaast worden er nog wat kleinigheden uitgewisseld in de sfeer van de Kinderopvangtoeslag, de ouderenkorting en box 3.
 
Alles overziende, geen schokkende zaken. Koop er wat leuks van!

En dus? Met je po-si-ti-vi-teit?

Wat ik belangrijk vindt is niet zozeer het belastingstuk, maar een “shift” in denken die ik meen te zien. Er wordt in de plannen een opstap gemaakt naar sluiting van de Nederlandse kolencentrales. Uitganspunt daarbij moet zijn dat de energievoorziening niet in gevaar komt en dat duurzaamheid een (veel) grotere rol in ons energieverbruik speelt. Het moment is natuurlijk goed, zo tijdens de onderhandelingen op de Parijse klimaatconferentie.
 
Duurzaamheid en energie zijn voor mij een aandachtspunt. Ik behoor tot de groep die zich zorgen maakt over de effecten van ons gedrag op onze leefomgeving. Ik probeer mensen niet te veel met mijn zorgen op te zadelen maar zonder die leefomgeving zijn we op een bepaald moment natuurlijk sowieso “ondernemer-af”. Ik zit daar niet op te wachten.

Belastingen als milieuspringplank

Kort en goed, er ligt een fiscaal akkoord dat weinig om het lijf heeft. Maar de coalitie én het belastingplan moesten gered worden en dan kunnen de welwillende adjudanten, Alex en Sybrand, zo hun eisen stellen. Ik ben dus niet onder de indruk van het belastingdeel van dit plan. Wel ben ik onder de indruk van de duurzaamheidsstap die in onze energievoorziening wordt gemaakt. En dit alles…. dankzij dat, voor velen van ons, stomvervelende politieke spel!
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…