Een meerderheid van de ondernemers zoekt naar manieren om de eigen website te verbeteren. Zeker in tijden van crisis ziet het mkb internet als een belangrijk kanaal om de omzet te garanderen. Ondernemers vinden dat de site van het bedrijf inhoudelijk naar een hoger niveau kan worden getild. Dat geldt ook voor de vindbaarheid. Daarnaast kan de vormgeving van een groot aantal zakelijke websites wel een nieuw verfje gebruiken. Dit komt naar voren uit onderzoek van De Zaak in samenwerking met ING Economisch Bureau.

Hoewel een ruime meerderheid van de ondernemers (85%) een voldoende geeft aan de eigen website, vindt 66% dat de inhoud verbetering behoeft. Ook de vindbaarheid van de website kan, wat 52% van de ondernemers betreft, heel wat beter. Van de 660 respondenten heeft 10% geen eigen website. Dit zijn vooral kleine bedrijven en ondernemers die al meer dan twintig jaar actief zijn. Ze zijn er nog niet aan toegekomen of ze zijn ermee bezig. Slechts een kwart van deze bedrijven vindt het niet nodig om een website te hebben. Herkenbaarheid in de markt verkrijgen, het verstrekken van productinformatie en de verspreiding van contactgegevens zijn voor mkb-ondernemers de belangrijkste doeleinden van een eigen website. De helft van de ondernemers heeft een transactiegerichte site: zij verkopen producten en diensten op internet.

Een website die werkt

De ondernemers die zelf hun site hebben gebouwd zijn met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3 het meest tevreden. Ondernemers die de site door een extern bureau hebben laten bouwen (40%) of door vrienden, kennissen of medewerkers geven hun website het rapportcijfer 7,0. Dertig procent van alle ondernemers heeft de website zelf gebouwd. Het zijn vooral de ondernemers die minder dan 5 jaar ondernemen die de bouw van de site zelf voor hun rekening nemen. Van deze groep onderhoudt 90% zelf de techniek, de inhoud en de vormgeving van de site.

Zelf bouwen

Bijna de helft van de ondernemers geeft minder dan 500 euro per jaar uit aan de website. Dat zijn vooral kleine ondernemingen, die ook de eigen site bouwen. Dat drukt de kosten. Naarmate de onderneming groeit, wordt er meer uitgegeven. Meer dan de helft van de ondernemingen met 10 of meer werkzame personen geeft meer dan 1.500 euro per jaar uit. Iets meer dan 10% van deze bedrijven heeft een budget groter dan 10.000 euro beschikbaar.

Volgens ING-onderzoeker Tomek Piesla is het goed mogelijk om kostenefficïent een website te bouwen en te onderhouden. “Voor ondernemers die met een webontwikkelaar werken is het verstandig om vooraf goede afspraken te maken over de taakverdeling. Afhankelijk van de eigen kennis en kunde van de ondernemer is het mogelijk om zo op de kosten te besparen.”

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Tankpas via De Zaak

Met een volgetankte auto naar je klant, op de OV-fiets naar je meeting of snel de trein in om nog even te werken. Wat je ook kiest, met MoveMove ben je zo onderweg. Probeer 3 maanden gratis via De Zaak.
Lees hier ons Privacy statement

Lees ook…