Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) meldt dat het bedrijfsleven per jaar meer dan 400 miljoen euro schade lijdt door de praktijken van malafide advertentieverkopers. Wat u daartegen kunt doen, staat in een speciale flyer.

Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) bestrijdt advertentiefraudeurs. Het SAF heeft een meldpunt waar u kunt aangeven dat u gedupeerd of misleid bent. Er is een flyer uitgebracht, waarin puntsgewijs staat opgesomd welke voorzorgsmaatregelen u moet treffen en wat u te doen staat wanneer u het slachtoffer bent geworden van acquisitiefraude.

Onthoud verder dat bonafide uitgevers:

  • openheid van zaken geven over prijsstelling, inhoud, herkomst, samenstelling en eigenschappen van hun uitgave;
  • meetbare informatie verschaffen over oplagen en bereik;
  • klanten duidelijk maken dat het gesprek een commercieel oogmerk heeft;
  • in overeenstemming handelen met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen;
  • over een klachtenprocedure beschikken.

Let op! Advertentiefraudeurs zijn in bepaalde maanden actiever dan in andere, zoals in vakantieperiodes. Medewerkers die op de hoogte zijn van afspraken met bestaande adverteerders kunnen dan afwezig zijn. Kwaadwillenden proberen dan hun slag te slaan bij personeelsleden die minder goed op de hoogte zijn.

Downloaden
De complete flyer met tips tegen advertentiefrauders kunt u hier downloaden (Let op: dit is een Acrobat Reader-document).

 

 

   

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zakelijke financiering

Zet de volgende stap met online zakelijke financiering voor ondernemers. Geen papierwinkel, geen businessplannen. Wel snel schakelen wanneer je kansen ziet om te groeien.

Lees ook…