Customer relationship management (CRM) is een strategie waarmee u, ondersteund door software, beter zicht kunt krijgen op gedrag en wensen van klanten zodat u effectiever kunt inspelen op hun behoeftes. CRM "erdoor" krijgen in het bedrijf blijkt in de praktijk vaak een lastige opgave. Deze vijf tips bieden uitkomst.

1. Maak het de gebruiker zo makkelijk mogelijk
Een nieuwe CRM-systeem houdt vaak in dat medewerkers opnieuw moeten leren hoe zij klantinformatie vastleggen. Maak dit zo makkelijk mogelijk! Betrek de toekomstige gebruikers van het systeem in een vroeg stadium om ervoor te zorgen dat hun wensen en behoeften worden meegenomen. Op die manier creëert u ook intern draagvlak.

2. Juist nu investeren
Als het economisch tegenzit, heeft investeren in een nieuwe aanpak meestal geen prioriteit. CRM is juist een effectieve tool om marktaandeel te vergroten of, op zijn minst, omzetverlies te beperken.  

3. Strategische visie is uitgangspunt
Slechts de helft van de CRM-implementatietrajecten start vanuit een strategische visie. Het is belangrijk om niet te vergeten dat CRM slechts een middel is om klantdoelstellingen te bereiken.

4. Maak een goed doordacht communicatieplan
Bij de invoering van een nieuwe crm-systeem is communicatie met uw personeel van essentieel belang. Beschrijf in een communiatieplan op welke manier u alle belanghebbenden gaat informeren en betrekken. Zorg voor korte en bondige rapportages, bij voorkeur visueel.

5. Zorg voor acceptatie door verkopers
Gebruikers, en met name verkopers, hebben vaak moeite met het gebruik van een CRM-systeem. Het is dus belangrijk om juist die doelgroep erbij te betrekken.

CRM raakt iedereen

CRM mag nooit het exclusieve domein worden van afdelingen als verkoop of marketing. Iedereen heeft met de klant te maken en heeft er baat bij dat de klantbehoefte beter wordt gekend, van de telefoniste tot de productieafdeling. Bedenk ook dat mensen die dagelijks direct contact hebben met de klant, een dankbare informatiebron kunnen zijn om meer inzicht te krijgen in klantgedrag.

 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…

De investeringsaftrek
CRM systemen
Excel- en Word-tip: simpel een mailing versturen

Lees ook…