Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Coronavirus: Noodpakket voor Ondernemers

Coronavirus: Noodpakket voor Ondernemers

20 maart 2020

Corona update

Ondernemend Nederland wordt getroffen door de coronacrisis. Maar “We laten u niet in de steek”, beloofde Rutte. En daarom wordt de geldkraan rigoureus opengedraaid en komt de overheid met een nieuw steunpakket voor ondernemers. Een pakket met soepele voorwaarden, een pakket waardoor personeel en zelfstandigen zoveel mogelijk hun werk behouden. Maar wat zit er precies in dit pakket en aan welke voorwaarden moet jij voldoen om hier aanspraak op te doen? Wij zetten de verschillende regelingen kort onder elkaar.

[Laatste updates]
Let op, deze onderstaande updates zijn mogelijk nog niet verwerkt in het artikel.

[28-03-2020] Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in de non-food kunnen aanvragen doen

Extra groepen van de non-food sector kunnen gebruik maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19.

[27-03-2020] Tijdelijke noodregeling voor zelfstandig ondernemers komende week van start

De voorwaarden om gebuik te mogen maken van de Tozo zijn bekend. De regeling wordt uigevoerd door gemeente en geldt vooralsnog tot 1 juni.

 

Het steunpakket van de overheid

 1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
 2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 3. Compensatieregeling voor zwaar getroffen sectoren
 4. Uitstel betaling belastingen
 5. Verruiming van Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 6. Rentekorting kleine ondernemers microkredieten Qredits

 

 1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
  Tegemoetkoming loonkosten voor een periode van 3 maanden (max 90% loonsom)

Zet maar een streep door de Werktijdverkorting. Na ruim 78.000 aanvragen heeft het kabinet besloten een nieuwe regeling in te voeren: De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW-regeling is een tijdelijke subsidie voor loonkosten en zorgt ervoor dat jij je personeel kan blijven doorbetalen, ook als het financieel minder gaat als gevolg van de coronacrisis.

Maar op hoeveel compensatie kan jij rekenen? Werkgevers kunnen 3 maanden lang rekenen op maximaal 90% compensatie van de loonkosten. Dit was met de Werktijdverkorting regeling nog 75%. De hoogte van de compensatie van de nieuwe NOW-regeling is afhankelijk van de omzetdaling. Wanneer bijvoorbeeld 100% van je omzet wegvalt, heb je recht op 90% van de loonkosten. Bij 50% omzetdaling, heb je recht op 45% van de loonkosten.

 

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • De nieuwe regeling geldt voor zowel vaste contracten als flexibele contracten
 • Je kan een compensatie aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart
 • Je verwacht een minimale omzetdaling van 20% (Let op: Het is nog niet duidelijk hoe deze verwachting berekend kan worden)
 • Geen personeel mag ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode
 • Aanvraag is voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met een nieuwe periode van 3 maanden. (Let op: De eventuele voorwaarden voor de eenmalige verlenging zijn nog bekend)
 • Eerdere Werktijdverkorting aanvragen worden automatisch omgezet naar de nieuwe regeling.

 

 1. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
  Vangnet voor Zzp’ers

De zzp’ers die door het coronavirus in de financiële problemen komen, kunnen rekenen op de steun van hun gemeente vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hiermee wordt jouw inkomen tijdelijk aangevuld tot het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157) worden aangevraagd. Deze regeling is gebasseerd op de bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) regeling, maar de voorwaarden van deze regeling worden tijdens deze crisis wel versoepeld.

Zo wordt er bijvoorbeeld tijdelijk niet gekeken naar jouw eigen vermogen en / of die van je partner en is de uitkering een gift (Let op: de lening dient wel terugbetaald te worden). Dit zorgt voor een snelle aanvraagprocedure en een gerust gevoel voor veel zzp’ers. De versnelde aanvraagprocedure geldt ook voor de aanvraag van een lening voor bedrijfskapitaal. Bovendien is het rentepercentage verlaagd tot 2% en hoeft er tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Onlangs werd duidelijk dat ook starters gebruik kunnen maken van de Tozo. Belangrijk is wel dat ondernemers gestart zijn met hun bedrijf voor 17 maart 2020 18:45 uur.

 

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers woonachtig in Nederland, vanaf 18 jaar tot de pensioenleeftijd
 • Er wordt geen toets op levensvatbaarheid bij de aanvraag toegepast
 • Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets
 • Er wordt binnen 4 weken inkomensondersteuning verstrekt voor een periode van 3 maanden. Het is hierbij mogelijk om een voorschot te ontvangen.
 • Het inkomen zal worden aangevuld tot het sociaal minimum (ca. €1500 per maand netto)
 • De tijdelijke uitkering is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden
 • Je bent vóór 17 maart 2020 18:45 uur gestart met je bedrijf en ingeschreven in het Handelsregister

 

 1. Compensatieregeling voor zwaar getroffen sectoren
  Noodloket voor getroffen ondernemers

Door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet worden sommige sectoren extra zwaar getroffen. Denk hierbij aan de horecasector die zijn deuren heeft moeten sluiten, alle evenementen die afgezegd worden en ook de 1,5 meter afstand regeling die ondernemers mogelijk beperkt hun beroep uit te oefenen. Juist voor de bedrijven uit deze sectoren komt er een compensatieregeling, een tegemoetkoming van €4000, om ze in deze eerste periode te ondersteunen. Afgelopen weekend werden de voorwaarden en sectoren verder gespecificeerd door de overheid. Je hebt 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen en dit kan enkel online via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • Deze regeling is voor ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus (Bekijk hier de lijst met vastgestelde SBI-codes)
 • Wanneer je in aanmerking komt voor deze compensatieregeling heeft jouw bedrijf recht op het eenmalige bedrag van €4000
 • Er werken in jouw bedrijf niet meer dan 250 werknemers
 • Je verwacht een omzetverlies van minstens €4000 (tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020)
 • Je verwacht vast lasten van minstens €4000 ((tussen 16 maart 2020 en 15 juni 2020)
 • Je hebt ten minste 1 vestigingsadres die niet hetzelfde is als je woonadres (enkele horeca-ondernemingen uitgezonderd, zie hiervoor de website van de RVO)
 • Je kan de tegemoetkoming t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur online aanvragen via deze website

 

 1. Versoepeling uitstel betaling belastingen
  Geen deskundigeverklaring meer nodig voor uitstel betaling

Ook bij de Belastingdienst nemen ze maatregelen. Het wordt namelijk tijdelijk makkelijker voor ondernemers om uitstel van betaling belastingen aan te vragen. Dit geldt voor zowel de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting als de loon- & omzetbelastingen. Eventuele verzuimboetes, hoef jij ook tijdelijk niet te betalen. De aanvraag van uitstel kan, inclusief motivering, per post worden opgestuurd. Geen verdere bewijslast, zoals een verklaring van een derde deskundige, hoeft te worden getoond. Dit houdt in dat jouw uitstel van belastingen direct ingaat, zodra de aanvraag bij de Belastingdienst ontvangen is.

 

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • Stuur per brief je verzoek tot uitstel met motivering naar Belastingdienst (Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen).
 • Regeling is voor alleen ondernemers die door de coronacrisis in tijdelijke betalingsproblemen zijn gekomen. (Let op: het geldt nog niet voor ondernemers die betalingsproblemen verwachten)
 • Een verklaring van een derde deskundige als bewijsmateriaal van financiële problemen is niet nodig bij uitstel aanvragen tot 3 maanden
 • Een verklaring van een derde deskundige als bewijsmateriaal van financiële problemen is alleen nodig bij aanvragen tot uitstel van betaling langer dan 3 maanden.
 • Voorbeelden van een derde deskundige: een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, je eigen accountant of fiscaal dienstverlener.

 

 1. Verruiming van Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
  Overbruggingskrediet in moeilijke tijden

Als ondernemer kan het zijn dat je niet genoeg onderpand hebt (zoals gebouwen of machines) om een lening af te sluiten. Met een borgstelling MKB-krediet staat het Rijk voor een deel garant voor deze mkb-bedrijven, zodat ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. Er wordt dan ook per direct €300 miljoen extra financiering beschikbaar gesteld om ondernemers te ondersteunen in deze coronacrisis. Een essentiële regeling voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die als gevolg van het coronavirus inkomsten of productie mislopen.

 

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • Deze regeling is bedoeld voor mkb bedrijven met maximaal 250 werknemers
 • Deze regeling is bedoeld voor mkb bedrijven met een jaaromzet van maximaal €50 miljoen of een balans totaal van €43 miljoen.
 • De mkb-bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen 75% financieren met de BMKB-kredieten. Is de kredietbehoefte groter, dan wordt maximaal 50% gefinancierd met de BMKB-kredieten.
 • Je dient een verklaring van een derde deskundige toe te sturen als bewijsmateriaal. Hier krijgen ondernemers op dit moment 4 weken de tijd voor.

 

 1. Rentekorting kleine ondernemers microkredieten Qredits
  Automatische renteverlaging naar 2% en uitstel van aflossing (6 maanden)

Ook microkredietverstrekker Qredits helpt, met steun van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, kleine en startende ondernemers die het moeilijk hebben als gevolg van de coronacrisis. Voor alle klanten van Qredits geldt dat ze 6 maanden uitstel van aflossing krijgen en dat rente gedurende deze periode automatisch wordt verlaagd naar 2%.  Op deze manier gaat er voor ondernemers zo min mogelijk liquiditeit verloren. 

Ook heeft Qredtis sinds vrijdag 13 maart een hulplijn geopend voor ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis.

 

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • Klanten hoeven tijdelijk (6 maanden) niet af te lossen
 • Klanten betalen substantieel minder rente (slechts 2%)
 • Heb jij vragen en wil je graag contact opnemen met een van de deskundigen van Qredits dan kan dit telefonisch via 0546-534 080 of per mail via [email protected]

 

Vragen over de coronacrisis?

Nieuw: MijnZaak 2.0 is live!

Focus volledig op je core-business in plaats van alle randzaken. Vanaf nu is er één plek voor al je vragen, juridische documenten en benodigde diensten.

Lees ook…