2 okt 2015
 Als je informatie deelt met een partij, dan wil je dat deze informatie in vertrouwen blijft. Je kunt deze afspraken vastleggen in een…
24 okt 2011
Bewaar verslagen van beoordelingsgesprekken met je werknemers zorgvuldig in het personeelsdossier. Dit formulier biedt houvast voor een goed gesprek…
24 okt 2011
Voor kinderen die in de onderneming van hun ouders meewerken mag, onder voorwaarden, een vereenvoudigde regeling worden toegepast. Een van de…
24 okt 2011
Wanneer je personeel wilt werven via je eigen website, kun je gebruik maken van een sollicitatieformulier. Dit model kun je daarvoor…
24 okt 2011
Wat bespreek je in een functioneringsgesprek en hoe maak je een duidelijk verslag? Gebruik dit formulier als…
24 okt 2011
Met deze overeenkomst leg je schriftelijk vast dat je een geldbedrag leent aan een personeelslid, als voorschot op nog te ontvangen…
24 okt 2011
Wil jouw medewerker thuiswerken? Blijf flexibel maar leg afspraken goed vast. Download onze modelovereenkomst als voorbeeld….
24 okt 2011
Met deze basisovereenkomst, eenvoudig aan te passen aan jouw eigen situatie, kunnen jij en de vereniging die je sponsort alle afspraken vastleggen….
24 okt 2011
Wil jij je nieuwe werknemer een nulurencontract aanbieden? Download ons gratis…
24 okt 2011
Download de leenovereenkomst op grond van de regeling voor directe en indirecte beleggingen in…
24 okt 2011
Mag jouw werknemer gebruik maken van een lease-auto van de zaak? Leg afspraken hierover goed vast, in een contract. Maak hiervoor gebruik van onze…
24 okt 2011
Ben je van plan een stagiair aan te nemen? Zorg dat je alles goed regelt en download de modelovereenkomst van De…
Share on tumblr
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google