Ontvang vrijblijvend tot 4 prijsopgaves van factoring partijen

100% vrijblijvend | Gericht op ZZP & MKB

Binnen 24 uur reactie

Gespecialiseerd in zzp & mkb

Zorgvuldig uitgekozen partners

Binnen 24 uur je facturen betaald

Voorkom liquiditeitsproblemen

We gaan zorgvuldig met de gegevens om.

Privacy statement

''Toegankelijk doelmatig bedrijf met ondersteunend faciliterend karakter op zakelijk gebied voor de ZZP-er. Ik ben content!''

100% vrijblijvend | Al 964 x aangevraagd

Clamar management, zorg & ICT

Wat is factoring?

14 mei 2020 in FACTORING

Factoring is een financieringsvorm én een service. Een factormaatschappij kan jou een krediet geven of je facturen voorfinancieren. Daarnaast kan een factormaatschappij je debiteurenbeheer uit handen nemen.

Wat is factoring en wat houdt factoring in?

Bij factoring hoef je voortaan niet meer te wachten op onbetaalde facturen. Hoe, hoor ik je vragen? Door factoring. Factoringbedrijven zijn gespecialiseerd in debiteurenfinanciering. Het werkt als volgt: een ondernemer draagt zowel de facturatie als het debiteurenrisico over aan een factoringmaatschappij. In ruil voor een vast te stellen vergoeding ontvangt de ondernemer meteen het geld, zonder wachttijd! Zo kan de ondernemer direct door met ondernemen.


Een factoringorganisatie neemt het debiteurenbeheer van een ander bedrijf over. Dit kan beperkt zijn, in de vorm van enkel de financiering. De opdrachtgever kan er echter ook voor kiezen om zowel het debiteurenbeheer als het incasso uit te besteden. Hierbij wordt dan dus de gehele debiteurenadministratie overgenomen door het factoringbedrijf. Het bedrijf dat de debiteurenportefeuille overdraagt aan een factoringbedrijf ontvangt vaak bevoorschotting. Dit is een percentage van de omzet en valt ongeveer tussen de 80 en 90 procent. Wanneer een debiteur is overgegaan tot betaling ontvangt de ondernemer vaak nog een restbedrag.

Vaak geeft een factoringorganisatie bepaalde limieten af waarin de onderneming kan leveren. Vaak kunnen ook buitenlandse debiteuren in de dekking worden meegenomen. Dit maakt de normen een stuk ruimer dan bij bancaire financieringen.


Een factoringbedrijf doet nog meer. Ook het beheer van de debiteuren portefeuille kan overgedragen worden. Zeker voor verschillende nog groeiende bedrijven kan dit een uitkomst zijn. De omvang van de financiering groeit immers mee met de omvang van de debiteurenportefeuille.

Met factoring heb je geen slepend incasseringstraject meer. Je hoeft ook niet meer te wachten tot je facturen betaald worden. Hierdoor kun je de cashflow in je bedrijf op gang houden.


Factoring bestaat uit drie onderdelen:


1. Financiering: naast of in plaats van bijvoorbeeld een banklening of crowdfunding, kun je kiezen voor factoring als financieringsvorm. De factormaatschappij geeft je een financiële buffer. Hierdoor krijg je direct weer werkkapitaal en kun je sneller investeren om je bedrijfsvoering uit te breiden of op gang te houden.

2. Debiteurenbeheer: het tweede component van factoring is de uitbesteding van je debiteurenbeheer. Je kunt je volledige debiteurenbeheer uitbesteden aan de factormaatschappij of slechts één of meerdere debiteuren (klantdossiers).

3. Afdekking kredietrisico: een factormaatschappij kan ook het risico dat een debiteur niet betaalt volledig overnemen. Je hoeft dan geen eigen kredietverzekering af te sluiten.

Vergelijk de beste factoring partijen en ontvang binnen 24 uur je geld

2 soorten factoring

Factoring heeft twee varianten, namelijk:


1. Traditionele factoring

Bij traditionele factoring krijg je een krediet op basis van een percentage van je totale uitstaande debiteurenportefeuille (aantal klanten + omvang facturen). De meeste traditionele factormaatschappijen vragen als tegenprestatie een vast bedrag per jaar of een klein percentage van je omzet (tussen de 0,1 en 1 procent).


De grote aanbieders van deze vorm van factoring zijn voornamelijk banken of dochterondernemingen van banken en moeten daardoor voldoen aan veel beschermende, maar beperkende regels. Hierdoor moet je als ondernemer voldoen aan veel aanvullende eisen. Lang niet alle aanbieders van deze vorm van factoring nemen ook je debiteurenbeheer over en er is geen automatische afdekking van het kredietrisico. Traditionele factoring is met name geschikt voor het midden- en grootbedrijf.


2. American factoring

Bij American factoring krijg je geen vast krediet, maar kun je losse facturen indienen om voor te financieren. Binnen 48 uur wordt het volledige ingediende factuurbedrag uitbetaald, minus de afgesproken kosten voor factoring. De factormaatschappij vraagt meestal tussen de 3 en 6 procent van het factuurbedrag en neemt in ruil daarvoor de invorderingsprocedure en bijbehorend risico op zich. Dat scheelt jou weer slapeloze nachten over onbetaalde facturen.

American factoring is vaker geschikt voor het mkb. Ook steeds meer zzp’ers maken gebruik van American factoring en brengen hun volledige debiteurenbeheer onder bij een dergelijke factormaatschappij. De aanbieders van American factoring zijn in Nederland meestal niet aan de bank gelieerd.


Omdat er bij deze manier van factoring geen banklicentie nodig is, hebben de aanbieders een grote mate van vrijheid in hun handelen. Het brengt iets meer risico met zich mee, maar deze factormaatschappijen kunnen wel vaker maatwerk bieden en tot financieren overgaan, waar een normale bank dat niet kan.

Wat is factoring en wat zijn de voorwaarden?

Factoring is niet geschikt voor alle bedrijven. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit verschilt per factormaatschappij.

  1. Als je achteraf factureert, na levering van goederen of diensten, of op uurbasis, dan is factoring bijna altijd mogelijk.
  2. Als je werkt met deel- of termijnfacturen is dat meestal niet ‘factorabel’. Ook vooraf factureren is niet geschikt voor factoring.
  3. Traditionele factormaatschappijen werken ook met minimale omzetvereisten of concentratiegraden (minimaal aantal facturen per maand).
  4. In de meeste gevallen kun je factoring alleen gebruiken bij facturen naar zakelijke klanten (B2B), maar in sommige gevallen is de uitbesteding van facturen naar consumenten (B2C) ook mogelijk.
  5. Per bedrijf zijn er vele verschillen qua debiteurenbeheer, verzekering, minimale omzet en voorschot percentages. Op deze pagina kun je een overzicht vinden van dergelijke voorwaarden.

Vergelijk de beste factoring partijen en ontvang binnen 24 uur je geld

Wat is factoring en welk percentage betaal je?

Welk percentage in rekening wordt gebracht door de factormaatschappij is afhankelijk van het risico dat jouw klant (debiteur) niet of te laat betaalt. Een factormaatschappij beschikt over veel gegevens om de financiële status van bedrijven, in binnen- en buitenland, te beoordelen. Hierdoor wordt snel en effectief de kredietwaardigheid van debiteuren beoordeeld en het betalingsrisico ingeschat.


De factormaatschappij maakt daarbij gebruik van ratings die worden verstrekt door kredietinformatiebureau’s zoals Graydon en Dunn & Bradstreet. Factormaatschappijen die gelieerd zijn aan banken beschikken over een eigen ratingsysteem. Een rating is een cijfer of letter(reeks) die aangeeft in hoeverre een bedrijf kredietwaardig is. Hiermee kunnen financiële instellingen en ook gewone bedrijven snel inzicht krijgen in de betaalmoraal van organisaties.

Voordelen van factoring

Door gebruik te maken van factoring kan je sneller groeien, meer investeren en jouw leveranciers sneller betalen. Hoe, hoor ik je vragen? Door factoring ga je over meer liquide middelen beschikken. Door factoring worden je facturen als het ware contant. Gemiddeld financiert de factormaatschappij je factuur zo’n twee keer hoger dan bij een Rekening Courant. Daarnaast is het betaaltermijn bij een factoringmaatschappij ook voordeliger: Tot wel 90 dagen! Ook groeit een factormaatschappij met de grootte van je bedrijf mee. Dit scheelt een hoop ritjes naar de kredietcommissie van je bank. Als laatste voordeel zorgt factoring er ook voor dat je kan richten op het werk waar je goed in ben en leuk vind.

Nadelen van factoring

Factoring klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Daarom is het ook belangrijk om rekening te houden met de nadelen van factoring. Een daar van is dat je, naast rente, ook moet een factor fee moet betalen. Dit kan een vast bedrag per factuur of per jaar zijn. Ook kan er afgesproken worden dat het een percentage van je omzet is, of een combinatie van deze factor fee’s. Wel zijn de kosten voor factoring de laatste jaren flink gedaald en verwacht wordt dat dit zich zo door blijft ontwikkelen.


Een ander nadeel is het werk dat erbij komt kijken. Het ligt er uiteraard helemaal aan welke vorm van factoring je kiest, maar een factormaatschappij kan verlangen dat je bijvoorbeeld een verpandingsclausule opneemt, dat je voorraden worden geaudit of dat er verpandingslijsten moeten worden opgestuurd. Dit is niet echt een voordeel maar de ervaring leert dat mensen hier snel aan wennen.

Vergelijk de beste factoring partijen en ontvang binnen 24 uur je geld

LEES OOK...

FINANCIERING

FINANCIERING

FINANCIERING

FINANCIERING