18 February 2021

Fiscale aftrekposten

Aftrekposten verlagen je fiscale winst. Dat kan aantrekkelijk zijn voor jou als ondernemer, omdat je daardoor minder belasting betaalt. In dit artikel zetten we fiscale aftrekposten voor ondernemers op een rij.

Grofweg zijn er drie soorten fiscale aftrekposten:

  1. ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling
  2. investeringsaftrek
  3. fiscale reserves

Deze aftrekposten kun je niet zomaar meenemen in je belastingaangifte. Zo moet je als ondernemer aan allerlei voorwaarden van de Belastingdienst voldoen. Verdiep je hier goed in en laat je eventueel adviseren door een boekhouder of accountant.

Hieronder beschrijven we de belangrijkste aftrekposten in vogelvlucht. Wil je een snelle check doen of jij in aanmerking komt? Start dan de gratis ZZP Aftrekpostenscan >>

1. Ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling

Bij de ondernemersaftrek gaat het om verschillende fiscale aftrekposten. Die kunnen onder meer interessant zijn voor ondernemers in het algemeen, startende ondernemers of ondernemers met meewerkende partners. Het gaat om de volgende aftrekposten:

Deze aftrekposten hebben onder meer als voorwaarde dat de Belastingdienst je moet zien als ondernemer. Ook moet je in de meeste gevallen voldoen aan het urencriterium.

Verder kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Op de website van de Belastingdienst vind je per aftrekpost de actuele voorwaarden en bedragen.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek levert minder voordeel op sinds 2020. De aftrek wordt in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt verlaagd naar het zogenaamde basistarief.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling krijg je als je ondernemer bent. Je past deze fiscale aftrekpost toe nadat je de winst hebt verminderd met de ondernemersaftrek. Uiteraard moet er voor de mkb-winstvrijstelling dan nog wel voldoende winst over zijn.

2. Investeringsaftrek

Bij de investeringsaftrek gaat het net als bij de ondernemersaftrek om verschillende fiscale aftrekposten. Die kunnen interessant zijn voor ondernemers die (grotere) investeringen doen in bepaalde bedrijfsmiddelen. Het betreft de volgende aftrekposten:

Deze aftrekposten hebben onder meer als voorwaarde dat je belastingplichtig moet zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Daarnaast komen niet alle bedrijfsmiddelen in aanmerking. Verder moet je rekening moet houden met minimale investeringsbedragen. Op de website van de Belastingdienst vind je per aftrekpost de actuele voorwaarden en bedragen.

Desinvesteringsbijtelling

In sommige gevallen moet je een deel van de investeringsaftrek terugbetalen. Dat is mogelijk als je bedrijfsmiddelen vervreemdt (denk aan kopen of schenken) waarvoor je in de vorige jaren investeringsaftrek hebt toegepast. Dit wordt desinvesteringsbijtelling genoemd.

3. Fiscale reserves

Daarnaast zijn er ook enkele fiscale reserves waar je als ondernemer van kunt profiteren, namelijk:

Herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve is een eerste voorbeeld van een fiscale reserve. Hierbij reserveer je een bedrag en verlaag je net als bij andere aftrekposten je fiscale winst. Bij de herinvesteringsreserve doe je dat door de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel te reserveren voor het kopen van weer een bedrijfsmiddel.

Voorwaarde is wel dat je op de balansdatum daadwerkelijk van plan bent om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. Ook moet je rekening houden met regels voor het afboeken van de herinvesteringsreserve. Verder is het mogelijk dat de reserve in een aantal situaties vrijvalt, onder andere als je besluit om toch niet te herinvesteren.

Egalisatiereserve

Maak je eens in de zoveel jaar hoge kosten voor periodiek onderhoud van de bedrijfsmiddelen? Bijvoorbeeld voor onderhoud aan je bedrijfspand? Dan is de egalisatiereserve mogelijk interessant.

Je mag een egalisatiereserve niet vormen voor jaarlijks terugkerende uitgaven of de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Daarnaast moet je rekening houden met een groot aantal andere voorwaarden. Die vind je terug op de website van de Belastingdienst.

Oudedagsreserve

De oudedagsreserve is een fiscale reserve die werkt als een soort eigen pensioenvoorziening. Daarbij gaat het om een reservering van een deel van de winst. Het gevolg is dat je tijdelijk minder belasting betaalt. Later betaal je echter wel inkomstenbelasting over je oudedagsreserve. Of je moet er een lijfrente voor kopen.

Als je een oudedagsreserve wilt vormen, dan moet de Belastingdienst je zien als ondernemer en dien je te voldoen aan het urencriterium. Ook mag je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd niet hebben bereikt. Op dat moment wordt een eventuele oudedagsreserve namelijk opgeheven.

Voordat je een oudedagsreserve vormt, is het verstandig om je hierover te laten adviseren. Aan deze regeling zitten namelijk allerlei haken en ogen. Zo is het mogelijk dat je sneller dan verwacht inkomstenbelasting betaalt over het gereserveerde bedrag. Bijvoorbeeld bij het staken van je onderneming.

Heb je de aangifte inkomstenbelasting al verstuurd en ben je een aftrekpost vergeten? Als hiervoor nog geen definitieve aanslag is opgelegd, dan kun je de aangifte aanvullen. Je biedt dan alsnog je gegevens, nu mét die ene aftrekpost, aan. Op die manier kun je alsnog profiteren van een aftrekpost.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Iedereen die wel eens de boekhouding heeft gedaan, weet dat dit niet het leukste werk is en ook nog eens tijdrovend kan zijn. Gelukkig sta je er niet helemaal alleen voor. De onderstaande tools kunnen je hier namelijk goed bij helpen:

 

 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…