De Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto leidt nogal eens tot vragen. In dit overzicht staan er 11, met verwijzing naar de antwoorden.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Vraag 1

“De verklaring Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto (UZGB) kan gebruikt worden door werknemers én door IB-ondernemers, zoals bijvoorbeeld de vennoot van een vennootschap onder firma, de zelfstandige zonder personeel en de eigenaar van een eenmanszaak. Kan de verklaring echter ook gebruikt worden door resultaatgenieters?”

Lees het antwoord in: Is de verklaring Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto ook voor resultaatgenieters? »

Vraag 2

“Een werknemer heeft reeds een verklaring Geen privégebruik auto (hierna: verklaring GPGA). Per 1 januari 2012 wil hij ook een verklaring UZGB aanvragen. Is dat mogelijk?”

Lees het antwoord in: Een verklaring Geen privégebruik én een verklaring uitsluitend Zakelijk Gebruik bestelauto »

Vraag 3

“Een werknemer (of een IB-ondernemer) heeft een verklaring UZGB. Hij besluit de verklaring in te trekken. Heeft hij dan nog de mogelijkheid om vanaf datum van intrekking aan te tonen dat hij op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden met de bestelauto?”

Lees het antwoord in: Minder dan 500 privékilometers na intrekken Verklaring Uitsluitend Zakelijk gebruik »

Vraag 4

“Een werknemer (of een IB-ondernemer) heeft met ingang van 1 januari 2012 een verklaring UZGB. Hij besluit om per 1 augustus 2012 de bestelauto privé te gaan gebruiken en meldt dat aan de Belastingdienst. Neemt de Belastingdienst aan dat in de periode van 1 januari tot 1 augustus 2012 niet privé gereden is met de bestelauto?”

Lees het antwoord in: Niet privé gereden als Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto is ingetrokken? »

Vraag 5

“Een werknemer heeft een verklaring UZGB. De Belastingdienst constateert dat privé gereden is met de bestelauto en gaat over tot het opleggen van een naheffingsaanslag. Aan wie wordt de naheffingsaanslag opgelegd?”

Lees het antwoord in: Wie krijgt naheffingsaanslag als toch privé is gereden? »

Vraag 6

“Een werkgever constateert dat een van zijn werknemers, die een verklaring UZGB heeft opgemaakt, privé heeft gereden met de aan hem ter beschikking gestelde bestelauto. De werkgever meldt het privégebruik bij de Belastingdienst, met als gevolg dat de verklaring met ingang van 1 juli 2012 wordt ingetrokken. Heeft de werknemer nog de mogelijkheid om vanaf de datum intrekking aan te tonen dat hij niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis privé heeft gereden met de bestelauto?”

Lees het antwoord in: “Werkgever meldt privégebruik. Kan werknemer nog aantonen minder dan 500 km privé te hebben gereden?”

Vraag 7

“De Belastingdienst constateert dat op 14 juli 2012 privé is gereden met een bestelauto waarvoor een verklaring UZGB is opgemaakt. Naar aanleiding van deze constatering wordt een naheffingsaanslag opgelegd aan de werknemer. Wordt die naheffingsaanslag opgelegd over het gehele jaar óf over de periode van 1 januari tot en met 14 juli 2012?”

Lees het antwoord in: Wordt naheffingsaanslag opgelegd over het gehele jaar? »

Vraag 8

“De werknemer moet de verklaring UZGB bij de Belastingdienst indienen via zijn werkgever. Stel dat de werkgever weigert om de verklaring bij de Belastingdienst in te dienen. Heeft de werknemer dan nog rechtsmiddelen om de werkgever te bewegen alsnog de verklaring in te dienen?”

Lees het antwoord in: Heeft werknemer rechtsmiddelen om werkgever een verklaring in te laten dienen? »

Vraag 9

“Een werknemer heeft een verklaring aangevraagd per 1 januari 2012. In oktober meldt hij dat de verklaring ingetrokken dient te worden per 1 november 2012. De bestelauto blijft hem ter beschikking staan. Hij vraagt geen verklaring GPGA aan, houdt geen rittenregistratie bij en toont ook niet op een andere wijze aan dat op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé gereden wordt met de bestelauto. De werkgever besluit om bij deze werknemer een bijtelling toe te passen in verband met privégebruik. Met welk bedrag moet hij rekening houden bij de nog in te dienen aangiften van november en december (stel cataloguswaarde € 20.000 en bijtelling 25%)?”

Lees het antwoord in: Waar moet werkgever mee rekenen als werknemer niet aantoont minder dan 500 km privé te hebben gereden? »

Vraag 10

“Een werknemer (of een IB-ondernemer) heeft een verklaring UZGB opgemaakt per 1 januari 2012. Hij meldt aan de Belastingdienst dat de verklaring per 1 november 2012 ingetrokken dient te worden. Hoeveel kilometer mag hij nog privé rijden met de bestelauto?”

Lees het antwoord in: Hoeveel kilometer mag werknemer nog privé rijden met de bestelauto? »

Vraag 11

“Een bestelauto wordt gebruikt door meerdere werknemers. De laadruimte is volgeladen met gereedschappen en dergelijke. De bijrijderstoel is vies en vettig. Is dit voldoende reden om geen bijtelling toe te passen of moeten alle werknemers een verklaring UZGB aanvragen?”

Lees het antwoord in: Bestelauto gebruikt door meerdere werknemers. Bijtelling toepassen of verklaring aanvragen? »


Bron: Belastingdienst – Veelgestelde vragen en antwoorden Intermediairdagen 2011 – Auto

Is jouw mobiliteit klaar voor de toekomst?

De komende jaren verandert er veel op het gebied van mobiliteit. Weet jij wat dit voor jouw bedrijf betekent? En ben jij goed voorbereid? Test het nu en ontvang tips voor een optimale mobiliteit.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Je bent ondernemer en geeft graag iets terug aan de maatschappij. Of je wil jaarlijks een bedrag schenken aan een goed doel. Of nog een andere…
Goed nieuws voor onder andere start-ups en scale-ups: de regeling voor aandelenopties wordt per 1 januari versoepeld. Wat verandert er precies en hoe…
Ondernemingen moeten belasting betalen over de winst: de zogenaamde vennootschapsbelasting. In 2024 blijft het rustig rondom de tarieven in de…
Met een eigen zaak heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit ontvang je maandelijks als voorlopige teruggave op basis van een schatting van je…
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…
Bij de oprichting van een management-bv schuif je een vennootschap tussen jezelf en de onderneming waar je werkzaamheden voor verricht. Het is een…