Belastingplan of niet, het wordt sowieso 2016. En, zoals aan het eind van elk jaar, zijn er ook nu weer diverse zaken die u fiscaal beter vóór het eind van het jaar geregeld kan hebben.

1. Neem bedrijfsmiddel vóór 1-1-2016 in gebruik

Om het bedrijfsleven tegemoet te komen tijdens de kredietcrisis konden ondernemers
bepaalde investeringen – van de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 – onder voorwaarden, willekeurig worden afgeschreven.
Je kon in die periode eenmalig maximaal 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig afschrijven. De bedrijfsmiddelen moeten als hoofdregel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Heb je van deze regeling gebruik gemaakt, zorg er dan voor dat de bedrijfsmiddelen voor het einde van het jaar in gebruik zijn genomen.

2. Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening

Als je in 2015 een verlies verwacht, kan je in ieder geval het weglekken van liquiditeit voorkomen door de voorlopige aanslag voor 2015 op nihil te stellen. Je betaalt dan niet teveel. Voorts kan na afloop van het boekjaar, bij het indienen van de aangifte een verzoek om voorlopige verliesverrekening worden gedaan. 80% van het aangegeven verlies kan dan mogelijk alvast worden benut. Als je in 2014 nog fiscale winst had, ontvang je eventueel al betaalde belasting terug. Snel doen dus.

3. Inbreng in personenvennootschap makkelijker
Controleer of een personenvennootschap mogelijk voordelig voor je is. De Hoge Raad stelde in een uitspraak van vorig jaar juli dat het op grond van goed koopmansgebruik niet langer noodzakelijk is om (herwaarderings)winst te nemen bij de inbreng van activa in een personenvennootschap tegen de waarde in het economische verkeer, als en voor zover de ondernemer een belang bij het activum behoudt.

De Hoge Raad kwam daarmee op een arrest uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het is nu makkelijker geworden om een onderneming in een samenwerkingsverband in te brengen. Als herwaardering gewenst is (bijvoorbeeld in verband met verliesverdamping), kan altijd nog een beroep worden gedaan op het arrest uit de jaren zestig.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zakelijke financiering

Zet de volgende stap met online zakelijke financiering voor ondernemers. Geen papierwinkel, geen businessplannen. Wel snel schakelen wanneer je kansen ziet om te groeien.

Lees ook…