24 oktober 2011
Ondernemers hebben diverse aftrekposten bij de belastingaangifte 2011. Als eerste de Ondernemersaftrek: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, stakingsaftrek en de Mkb-vrijstelling. Daarnaast is er de Investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). De voorwaarden en bedragen van deze aftrekposten voor 2011 staan hier.

AFTREKPOSTEN 2011

DE ONDERNEMERSAFTREK

De ondernemersaftrek bestaat uit de volgende aftrekposten: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, stakingsaftrek en de mkb-vrijstelling.

Zelfstandigenaftrek 2011

  • U mag niet meer zelfstandigenaftrek toepassen dan het bedrag van de winst, behalve als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Het bedrag aan zelfstandigenaftrek dat u niet kunt aftrekken, mag u verrekenen in de volgende 9 jaar.
  • Startende ondernemers mogen de zelfstandigenaftrek (inclusief de startersaftrek) nog wél gedurende drie jaar verrekenen met ander box 1-inkomen.
  • Als u aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar bent, dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

Tabel Zelfstandigenaftrek 2011

Winst meer dan

Maar niet meer dan

Zelfstandigenaftrek


€ 14.045
€ 16.295
€ 18.540
€ 53.070
€ 55.315
€ 57.565
€ 59.810

€ 14.045
€ 16.295
€ 18.540
€ 53.070
€ 55.315
€ 57.565
€ 59.810

€ 9.484
€ 8.817
€ 8.154
€ 7.266
€ 6.633
€ 5.931
€ 5.236
€ 4.602

De zelfstandigenaftrek in voorgaande jaren »

Startersaftrek
De startersaftrek bedraagt € 2.123. Eerdere jaren staan hier »

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid blijft ongewijzigd: in het eerste jaar € 12.000, in het tweede jaar € 8.000 en in het derde jaar € 4.000.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
De aftrek speur- en ontwikkelingswerk komt in 2011 uit op € 12.104. Dat bedrag mag u verhogen met € 6.054 als u in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet vaker dan 2 keer deze aftrek hebt toegepast.

Meewerkaftrek
Niet gewijzigd in 2011.

Aantal uren gelijk of meer dan

Maar minder dan

Meewerkaftrek

525
875
1.225
1.750

875
1.225
1.750

1,25% v/d winst
2,00% v/d winst
3,00% v/d winst
4,00% v/d winst

Bedragen van eerdere jaren vindt u hier »

Stakingsaftrek
De stakingsaftrek bedraagt in 2011 € 3.630.

Mkb-vrijstelling
De Mkb-vrijstelling bedraagt 12% van de winst na ondernemersaftrek. De percentages van eerdere jaren vindt u hier »

Oudedagsreserve
U mag elk kalenderjaar 12% van uw winst als aftrekpost aan de oudedagsreserve toevoegen. Dit bedrag mag echter niet boven de € 11.882 uitkomen.

INVESTERINGSAFTREK 2011

De investeringsaftrek bestaat uit de volgende aftrekposten: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de desinvesteringsbijtelling.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2011

Investering meer dan

Maar niet meer dan

Aftrek


€ 2.200
€ 54.324
€ 100.600

€ 301.800

€ 2.200
€ 54.324
€ 100.600
€ 301.800

0%
28%
€ 15.211
€ 15.211 verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het
investeringsbedrag dat de
€ 100.000 te boven gaat
0

Eerdere jaren »

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De energie-investeringsaftrek (EIA) in 2011 bedraagt 41,5%. Dit percentage geldt tot en met 2013. In 2014 wordt het weer 44%.

Het minimumbedrag van de EIA blijft € 2.200. Het maximum is iets opgehoogd naar € 116 miljoen.

Energielijst 2011 (PDF) »

Verhuurders
Tijdelijke verruiming voor bedrijfsmatige verhuurders: Woningverbetering die resulteert in het bereiken van energielabel B dan wel in een vooruitgang van twee energielabels, kwam voor maximaal € 15.000 in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Deze maatregel is per 1 januari 2011 vervallen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De MIA geldt voor investeringen die op de Milieulijst staan. Hij is van toepassing bij een investeringsbedrag boven de € 2200. Per bedrijfsmiddel komt niet meer dan € 25 miljoen in aanmerking.

De Milieulijst 2011 (pdf) »

Tabel milieu-investeringsaftrek 2011 (tot en met 2013)

Categorie

Aftrek

I
II
III

36%
27%
13,5%

Eerdere jaren »

De desinvesteringsbijtelling
Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling blijft op € 2.200 staan.

Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemers
De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

  • Bij overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder; Overdrachten door invalide ondernemers; Het staken van de onderneming door overlijden: € 435.652
  • Overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar; Overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan: € 217.833
  • Overige gevallen: € 108.922

** Lees ook:
Dit mag u aftrekken per 1 januari 2012 »

VERANDERINGEN
Wetten, regels, tarieven. Ze worden elk jaar aangepast, afgeschaft of er komen juist nieuwe bij.
Blijf op de hoogte met dit overzicht »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…