Voor ondernemers zijn er diverse aftrekposten in 2012. Als eerste de ondernemersaftrek, bestaande uit de zelfstandigenaftrek, startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid), aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Daarnaast is er de investeringsaftrek, bestaande uit de kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling. In dit overzicht vindt u de bedragen voor 2012.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

AFTREKPOSTEN 2012

De ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek bestaat uit: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en de stakingsaftrek.

Zelfstandigenaftrek 2012

De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2012 een vast bedrag van € 7.280, onafhankelijk van de hoogte van de winst.

Voor de voorwaarden, lees: Zelfstandigenaftrek »

Startersaftrek 2012

De startersaftrek is een bedrag van € 2.123,-.

Voor de voorwaarden, lees: Startersaftrek »

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 2012

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt:

– In het eerste jaar: € 12.000
– In het tweede jaar: € 8.000
– In het derde jaar € 4.000

Voor de voorwaarden, lees: Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid »

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk 2012

De aftrek speur- en ontwikkelingswerk komt uit op € 12.310.

Dat bedrag mag u verhogen met € 6.157 als u in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet vaker dan 2 keer deze aftrek hebt toegepast.

Voor de voorwaarden, lees: Aftrek speur- en ontwikkelingswerk »

Meewerkaftrek 2012

Aantal uren gelijk of meer dan

Maar minder dan

Meewerkaftrek

525
875
1.225
1.750

875
1.225
1.750

1,25% v/d winst
2,00% v/d winst
3,00% v/d winst
4,00% v/d winst

Voor de voorwaarden, lees: Meewerkaftrek »

Stakingsaftrek 2012

De stakingsaftrek bedraagt € 3.630,-.

Voor de voorwaarden, lees: Stakingsaftrek »

Mkb-winstvrijstelling 2012

Na toepassing van de ondernemersaftrek, kunt u gebruikmaken van de Mkb-winstvrijstelling. Deze bedraagt 12% van de winst.

Voor de voorwaarden, lees: Mkb-winstvrijstelling »

Oudedagsreserve 2012

U mag elk kalenderjaar 12% van uw winst als aftrekpost aan de oudedagsreserve toevoegen. Dit bedrag mag in 2012 niet boven de € 9.542 uitkomen.

Lees ook: De fiscale oudedagsreserve (FOR): sparen voor later »

De investeringsaftrek

De investeringsaftrek bestaat uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energieinvesteringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA), de desinvesteringsbijtelling. Daarnaast is er een aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, ook wel aangeduid als de Research and Development Aftrek (RDA).

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2012

Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2012

Investering meer dan

Maar niet meer dan

Aftrek


€ 2.300
€ 55.248
€ 102.311

€ 306.931

€ 2.300
€ 55.248
€ 102.311
€ 306.931

0%
28%
€ 15.470
€ 15.470 verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het
investeringsbedrag dat de
€ 102.311 te boven gaat
0

De energie-investeringsaftrek (EIA) 2012

De energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt 41,5%. Dit percentage geldt tot en met 2013. In 2014 wordt het weer 44%.

Het minimumbedrag van de EIA is € 2.300 (was € 2.200). Het maximum € 118 miljoen (was € 116 miljoen).

De milieu-investeringsaftrek (MIA) 2012

De MIA geldt voor investeringen die op de Milieulijst staan. Hij is van toepassing bij een investeringsbedrag boven de € 2.300 (was € 2.200).

Tabel milieu-investeringsaftrek 2012 (tot en met 2013)

Categorie

Aftrek

I
II
III

36%
27%
13,5%

Desinvesteringsbijtelling 2012

Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling is € 2.300 (was € 2.200).

Research en Development Aftrek (RDA) 2012

De RDA is gericht op de S&O-uitgaven van ondernemers die niet zien op arbeid, bijvoorbeeld investeringen in apparatuur en materialen. Het is een extra aftrekpost bij de fiscale winstbepaling.

De RDA bedraagt in 2012 40% van de door Agentschap NL vastgestelde kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan S&O (erkend in een S&O-verklaring).

Overigen

Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemers

De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

  • Bij overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder; Overdrachten door invalide ondernemers; Het staken van de onderneming door overlijden: € 443.059 (2011: € 435.652)
  • Overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar; Overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan: € 221.537 (2011: € 217.833)
  • Overige gevallen: € 110.774 (2011: € 108.922)

Zie ook:

Aftrekposten 2011 »

Alle cijfers voor 2013
De pocket ‘Alle cijfers voor 2013’ is een uitgave voor echte cijferliefhebbers. Hoewel… eigenlijk kan elke ondernemer er zijn voordeel mee doen. Want alle relevante tarieven, premies en normbedragen voor 2013 staan er in. Waaronder bijvoorbeeld de aftrekposten die u kunt toepassen, de tarieven van de inkomstenbelasting, alle heffingskortingen en de normdragen voor de werkkostenregeling.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Van sportabonnementen tot kerstpakketten en een vergoeding voor thuiswerken. Met de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever bepalen wat je…
Zo bereken je de bijtelling van je zakelijke auto Bijna iedereen zal ongetwijfeld wel eens van bijtelling hebben gehoord. Het is verstandig om je eens…
Uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar moet je vóór 1 mei in het lopende jaar doen. Maak van deze…
De mkb-winstvrijstelling verlaagt je belastbare winst van je bedrijf met 14 procent, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Iedereen die…
De vermogensbelasting ligt al jaren onder vuur. Veel mensen betalen meer belasting dan ze aan rendement ontvangen over hun spaargeld en beleggingen….
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2023 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…