De afvalstoffenbelasting en de grondwaterbelasting worden per 1 januari 2012 afgeschaft, maar de andere milieubelastingen blijven gewoon bestaan. Een overzicht met de actuele tarieven.

Belastingen op milieugrondslag
De tarieven van de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting en de verpakkingenbelasting worden verhoogd als gevolg van de jaarlijkse indexering. De indexatiefactor voor 2012 is 1,7%.

Het vaste energiebelastingtarief voor aardgas dat via een CNG-vulstation wordt afgeleverd, wordt niet geïndexeerd. Dat tarief wordt namelijk vanaf 1 januari 2012 de komende 4 jaar elk jaar verhoogd met ruim 3 eurocent per kubieke meter aardgas.  

Belasting op leidingwater
Het tarief van de leidingwaterbelasting, per kubieke meter

 
2012    
2011
Leidingwater tot een maximum van 300 kubieke meter
€ 0,161
€ 0,158

 

Belasting op kolen
Het tarief van de kolenbelasting, per 1000 kilogram

 
2012
2011
Kolen
€ 13,73
€ 13,50

 

Energiebelasting
De tarieven voor de energiebelasting, per kubieke meter

 
2012   
2011
Aardgas
(kubieke meter)
 
 
0 –  5.000   
€ 0,1667   
€ 0,1639
5.000 – 170.000   
0,1443    
0,1419
170.000 – 1 mln.   
0,0400    
0,0393
1 mln. – 10 mln.   
0,0127    
0,0125
Boven 10 mln. niet-zakelijk   
0,0119    
0,0117
Boven 10 mln. zakelijk
0,0083
0,0082
T.b.v. CNG-vulstation*   
0,0639   
0,0318

* een rechtstreeks op het distributienet van aardgas aangesloten inrichting waar uitsluitend aardgas wordt samengeperst tot CNG, dat wordt afgeleverd aan motorrijtuigen.

 

 
2012
2011
Elektriciteit (kWh)
 
 
0 – 10.000
€ 0,1140
€ 0,1121
10.000 – 50.000
0,0415
0,0408
50.000 – 10 mln.
0,0111
0,0109
Boven 10 mln. niet-zakelijk
0,0010
0,0010
Boven 10 mln. zakelijk
0,0005
0,0005

Op de energiebelasting die aan de hand van deze tarieven is berekend, wordt vervolgens per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie (bijvoorbeeld een aansluiting in een eengezinswoning) een belastingvermindering van € 318,62 per verbruiksperiode van twaalf maanden toegepast. Voor elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie geldt een belastingvermindering van € 119,62.

Verpakkingenbelasting
De tarieven van de verpakkingenbelasting, per kilogram verpakkingsmateriaal

 
2012
2011
Aluminium en legeringen van aluminium
€ 0,9726   
€ 0,9563
Kunststof
0,4813 
0,4733
Overige metalen
0,1622
0,1595
Biokunststof
0,0814
0,0800
Papier en karton
0,0814
0,0800
Glas
0,0734
0,0722
Hout
0,0215
0,0211
Andere materiaalsoorten       
0,1796
0,1766
Indien uitsplitsing naar materiaalsoorten niet mogelijk is:
0,5200   
0,5100
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…