Op Prinsjesdag werden de belastingplannen voor 2014 gepresenteerd. Zoals altijd waren die niet in steen geschreven: ook dit jaar zijn er weer de nodige aanpassingen. We hebben de belangrijkste hier voor u op een rij gezet.

Inkomstenbelasting
– De inperking van de zelfstandigenaftrek die voor 2015 stond ingepland, wordt geheel teruggedraaid.
– Om op korte termijn de bestedingen te stimuleren, wordt het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting in 2014 verlaagd met 0,75%.
– De volledige afbouw van de algemene heffingskorting in de 4e schijf, gaat niet door.
– Het box 2 tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%.
– Het gebruikelijk loon van een DGA of andere aanmerkelijkbelang-houder mag nu nog 30% lager zijn dan het ‘marktloon’. Dit percentage wordt per 2015 verlaagd.

Omzetbelasting
– Het verlaagde btw-tarief van 6% voor bouw en renovatie (incl. architecten en hoveniers) eindigt niet per 1 maart 2014, maar geldt voor heel 2014.

Auto
– De geplande verlaging van de MRB vervalt.
– In de BPM worden vanaf 2015 de CO2 grenzen verder aangescherpt.
Zie ook: Auto: kosten en prijzen stijgen door Belastingplan 2014.

Arbeid
– De werkgeverspremies (awf/aof) worden verlaagd om arbeid goedkoper te maken.
– De premiekortingsregeling voor uitkeringsgerechtigden wordt aangepast en meer gericht op het ondersteunen van de arbeidsmarktpositie van jongeren.
– De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus op het huidige niveau. Vanaf 2018 wordt de werkbonus volledig afgeschaft.

Overige belastingen
– Het tarief van de belasting op leidingwater wordt verhoogd. Tevens vervalt het maximumverbruik van 300m³ waarover belasting wordt geheven.
– De heffing op afval storten komt terug.

Stamrecht
De stamrechtvrijstelling voor de zogeheten ‘gouden handdruk’, ofwel ontslagvergoeding, wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Bestaande stamrechten kunnen dan met 20% korting worden uitgekeerd. Om misbruik te voorkomen, moet het stamrecht wel vóór 15 november zijn overgemaakt door de werkgever »

Subsidies
– Het budget voor subsidies aan het bedrijfsleven gaat in 2015 omlaag met een half miljard.

Lees ook:
De belastingplannen voor 2014 »
Belastingplan 2014 – auto van de zaak »
Belastingmaatregelen zuinige auto’s aangepast »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven.

Lees ook…