De levering van goederen en diensten is soms vrijgesteld van btw. Een overzicht.

Vrijgesteld van btw
Vrijgestelde goederen en diensten zijn te verdelen in een aantal categorieën. Globaal genomen zijn de volgende prestaties vrijgesteld van btw:

  • De levering van onroerende zaken, ouder dan 2 jaar
  • Onderwijs
  • Diensten in de medische sector
  • Diensten door sportverenigingen aan hun leden
  • Sociaal-culturele diensten en producten
  • Financiële diensten
  • Kinderopvang
  • Zorgdiensten en huishoudelijke verzorging
  • Diensten door componisten, schrijvers en journalisten
  • Fondswerving door vrijgestelde organisaties

Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers geldt de zogenoemde landbouwregeling.


 

Bron: de Belastingdienst

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…