Op Prinsjesdag is, naast de Miljoenennota, het Belastingplan voor 2014 gepresenteerd. Wat staat er in dit plan dat voor ondernemers van belang is? Wij maakten voor u dit overzicht, en houden de komende tijd de vinger aan de pols, want plannen van de overheid willen nog wel eens veranderen.

Drempel EIA, MIA en Vamil naar € 2.500,-
Investeringen van minder dan € 2.500,- komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). De drempel voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft € 450,-.

Research en Development Aftrek naar 60%
Het budget voor de Research en Development Aftrek (RDA) wordt in 2014 gekort en deels overgeheveld naar de S&O (speur- en ontwikkelinsgwerk)-afdrachtvermindering. Daarmee blijft voor 2014 een RDA-budget van € 302 miljoen over, wat ruimte biedt voor een – voorlopige – RDA-aftrek van ongeveer 60%. Eind 2013 wordt de definitieve aftrek bepaald.

S&O-afdrachtvermindering
Op het gebied van de afdrachtvermindering S&O (speur- en ontwikkelingswerk) gaan – waarschijnlijk – 3 zaken veranderen:

  1. Verlenging van de eerste schijf van de S&O-aftdrachtvermindering van € 200.000,- naar € 250.000,-
  2. Iedere werkgever met S&O-medewerkers in dienst kan vanaf 2014 een aanvraag voor de S&O-verklaring indienen voor een vol kalenderjaar. Doel: verminderen van administratieve lasten.
  3. Verruiming van de verrekeningsmogelijkheden van de S&O-afdrachtvermindering. De verruiming voorziet in het alsnog kunnen verrekenen van ‘gemiste’ afdrachtvermindering,  als er sprake is van onvoldoende loonkosten.

MIA ook voor bedrijfsmatige verhuurders van woonruimte
Het plan is om ook bedrijfmatige verhuurders van woonruimte recht te geven op de milieu-investeringsaftrek, als zij investeren het saneren van asbest, al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

Btw-integratieheffing afgeschaft
Om het ombouwen van leegstaande kantoren in te verhuren nieuwe woningen te stimuleren, wordt de btw-integratieheffing afgeschaft.

Opzettelijk niet-betalen van belastingen wordt strafbaar
Ondernemers die aangifte doen van loon- en inkomstenbelasting, maar deze opzettelijk niet betalen, kunnen voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Dat is onder de huidige wetgeving nog niet mogelijk. Voorgestelde strafmaat: maximaal zes jaar cel of een geldboete van maximaal € 78.000,-.

Ook in 2014 crisisheffing
Werkgevers die medewerkers in dienst hebben met een loon van meer dan € 150.000,- per jaar, moeten ook in 2014 de zogenoemde crisisheffing betalen. Deze heffing – van 16% – wordt berekend over het loon waarover in 2013 loonbelasting is betaald.

Afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft
Werkgevers die kosten maken om werknemers te begeleiden bij een leerwerktraject, kunnen per 1 januari 2014 geen gebruik meer maken van de afdrachtvermindering. De bedoeling is om deze regeling te vervangen door een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Stamrecht
Er zijn 2 maatregelen op het gebied van het stamrecht:

  1. Werknemers die hun ontslagvergoeding – een gouden handdruk – hebben ondergebracht in een stamrecht-BV, kunnen de stamrechtuitkeringen fiscaal voordelig incasseren. Het stamrecht kan in 2014 ineens worden uitgekeerd, zonder heffing van revisierente en met een korting van 20%.
  2. De stamrechtsvrijstelling in de loonbelasting wordt afgeschaft.

Lees hier meer over in: Vrijstelling stamrecht afgeschaft – versnelde uitkering mogelijk »

Ondergrens belastingrente
Voor de belasting- en invorderingsrente wordt aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Per 1 januari 2014 geldt daarvoor een ondergrens van 4%.
Voor de belasting- en invorderingsrente voor de vennootschapsbelasting geldt vanaf volgend jaar een ondergrens van 8%. Lees hier meer over belastingrente »

Opzettelijk onjuiste voorlopige aanslag wordt strafbaar 
Wie opzettelijk op een verkeerde manier – of onvolledige – informatie verstrekt voor een voorlopige aanslag, krijgt wat het kabinet betreft voortaan een boete die gelijk is aan het geldbedrag dat ten onrechte zou zij teruggegeven. 

Wat staat er nog meer in het Belastingplan 2014?

– Geen inflatiecorrectie
De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting blijft in 2014 achterwege.

– Afbouw algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting wordt vanaf 2014 inkomensafhankelijk in stappen afgebouwd.

Lees ook:
Tarief inkomstenbelasting in 2014 »
 
Belastingplan 2014 – auto van de zaak »
Vrijstelling stamrecht afgeschaft – versnelde uitkering mogelijk »
– Maatregelen Prinsjesdag voor verenigingen en stichtingen »

 
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Download Whitepaper Rechtsvormen

Download gratis de whitepaper “Rechtsvormen” met alle voor- en nadelen per rechtsvorm, handige tips voor ondernemers en rechtsvormkeuze test.
Lees hier ons Privacy statement

Lees ook…