Prinsjesdag is niet alleen de dag waarop we de Gouden Koets door de Haagse binnenstad zien rijden, het is ook de dag waarop het Belastingplan voor het komende jaar bekend wordt gemaakt. In dit artikel zetten we de belangrijkste belastingwijzigingen voor 2022 op een rij.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Zelfstandigenaftrek daalt

De zelfstandigenaftrek, een aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak, daalt in 2022. Als je als ondernemer aan het urencriterium voldoet, mocht je in 2021 €6.670 aftrekken. In 2022 is dat €360 minder en dus €6.310.

Bijtelling voor nieuwe elektrische auto stijgt

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat omhoog. Waar je in 2021 nog 12% bijtelling betaalde, is dat in 2022 16%. Dit percentage bijtelling geldt voor het catalogusbedrag tot €35.000. Over alles wat daarboven valt betaal je de standaard bijtelling van 22%.

Belastingplicht voor multinationale ondernemingen en samenwerkingsverbanden

Om belastingontduiking tegen te gaan is deze wijziging in het leven geroepen. Multinationals met meer dan één rechtsvorm, die voor een deel in Nederland en voor een deel in één of meerdere andere landen zitten, moeten vanaf 2022 ook met de onderliggende rechtsvorm belastingen betalen. Het gaat hierbij om de vennootschapsbelasting (vpb), de inkomstenbelasting, de dividendbelasting, de bronbelasting en de AWR. De buitenlandse vestigingen van deze bedrijven betalen nu soms namelijk minder of helemaal geen belasting.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat omhoog

De overheid stimuleert het milieuvriendelijk ondernemen en dat zien we ook in het Belastingplan terug. Als je volgend jaar in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert dan mag je nog meer investeringskosten aftrekken van je fiscale winst. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) heeft drie percentages. De nieuwe percentages zijn 27%, 36% en 45%. Eerst waren de percentages 13,5%, 27% en 36%. Op de Milieulijst staat welk percentage voor jouw aangeschafte bedrijfsmiddel geldt.

Aanvraag afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (s&o) eenvoudiger

Als je als bedrijf onderzoeksprojecten uitvoert dan mag je afdrachtvermindering indienen. Vanaf 2022 zal dit makkelijker gaan. Je kunt namelijk een aanvraag indienen die al de volgende kalendermaand van start gaat. Deze afdrachtvermindering, ook bekend als de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), vergoedt via de belastingaangifte een deel van de kosten en uitgaven van jouw Research & Development (R&D) of speur- en ontwikkelingswerk (S&O).

Toepassing zakelijkheidsbeginsel beperkt bij aangifte vennootschapsbelasting (vpb)

Het aanpassen van belastbare winst bij de aangifte vennootschapsbelasting wanneer je een internationale onderneming hebt zal vanaf 2022 niet zo makkelijk meer gaan. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat verschillen in de verrekenprijs worden beperkt. Deze ontstaan door een verschillende toepassing van het zakelijkheidsbeginsel.

Limiet aan verrekening dividend- en kansspelbelasting met vennootschapsbelasting

Ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting (vpb) moeten doen, kunnen vanaf 2022 hun betaalde kansspelbelasting en dividendbelasting verrekenen tot de hoogte van de te betalen vennootschapsbelasting van dat jaar. Meer aftrekken dan je aan vpb moet betalen, is dus niet toegestaan.

Belastingontwijking via buitenland tegengaan met nieuwe maatregel (cfc)

Voor ondernemers die in meerdere landen actief zijn en belasting in het buitenland moeten afdragen, komt een nieuwe maatregel. Om belastingontwijking tegen te gaan is het vanaf 2022 verplicht om de buitenlandse winstbelasting in een bepaalde volgorde te verrekenen met de belastingverplichtingen in Nederland. Tot op heden was het zo dat je als ondernemer kon kiezen welk deel van de belasting je in welk jaar verrekende. Met deze maatregel wordt het minder aantrekkelijk om winsten te verschuiven naar landen die geen of weinig belasting innen.

Belastingvrijstelling tegemoetkoming coronacrisis

De coronacrisis was voor de meeste ondernemers een pittige tijd. Mkb’ers die tegemoetkoming vaste lasten (TVL) of tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) hebben ontvangen hoeven niet bang te zijn dat deze subsidie wordt opgeteld bij hun belastbare winst. Er wordt geen inkomsten- of vennootschapsbelasting over berekend.

STAP-budget vervangt scholingsaftrek

Het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) is de vervanger van de bestaande fiscale scholingsaftrek. Met dit STAP-budget kunnen werkzoekenden en werknemers voor maximaal €1.000 per persoon opleidingen, cursussen of trainingen volgen. Hiermee blijven werknemers en werkzoekenden van waarde op de arbeidsmarkt.

Meer winst valt onder het lage vpb-tarief

Een pluspuntje voor ondernemers met een bv of nv: de eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt aangepast. Dit heeft als gevolg dat een groter deel van de winst onder een lager tarief valt. Waar je tot op heden over de eerste €245.000 15% vennootschapsbelasting betaalde, betalen zij nu over de eerste €395.000 15% vennootschapsbelasting. Alles wat daarboven zit, blijft belast met 25%. Bedrijven met lagere winsten worden op deze manier minder belast.

Kleine daling inkomstenbelasting

Alle kleine beetjes helpen. Voor het inkomen dat valt in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot €69.398) daalt het tarief van 37,1% naar 37,07%. Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2% naar 19,17%. Dit betekent dat we (iets) minder inkomstenbelasting betalen in 2022.

Gerelateerd lezen:

• Wat is loon? | Loon en belasting, 3 definities
• Wanneer bent u ondernemer voor de omzetbelasting?
• Zijn reiskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting?
• Vastgoed overdrachtsbelasting in 2022: hoe bereken je die? – De Zaak
• De vennootschapsbelasting
• Aangifte dividendbelasting: zo werkt het

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Nanda den Hartog

Nanda den Hartog

Als redactiecoördinator bij De Zaak zorg ik ervoor dat er dagelijks interessante artikelen voor ondernemers op onze website staan en ben ik de drijvende kracht achter het weekoverzicht. Dat ik zelf ondernemer ben geweest komt daarbij goed van pas. Door deze ervaring en mijn redactionele skills begrijp ik op welke informatie en tips ondernemers écht zitten te wachten.
Lees ook…
De btw-aangifte is verplicht als je ondernemer bent voor de omzetbelasting. De aangifte kan per maand zijn, per kwartaal of soms per jaar. Bovendien is…
Wanneer je als ondernemer een investering doet, kan je investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld…
Btw-nummer, btw-identificatienummer, burgerservicenummer en RSIN. Wat is dat? Lees meer over deze nummers, bekijk een voorbeeld en ontdek hoe je een…
Zo bereken je de bijtelling van je zakelijke auto Bijna iedereen zal ongetwijfeld wel eens van bijtelling hebben gehoord. Het is verstandig om je eens…
Ben je een ondernemer met een holdingstructuur? In dit artikel leggen we uit hoe je met de deelnemingsvrijstelling in fiscale zin flink kunt besparen….
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…