Past u de kleine-ondernemersregeling (KOR) toe, maar heeft u geen ontheffing van de btw-verplichtingen? Dan moet u gewoon btw-aangifte doen. Hoe dat werkt, leest u in deel 3 van deze serie over de kleine-ondernemersregeling: Btw-aangifte doen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

De kleine-ondernemersregeling, deel 3

Btw-aangifte doen als u geen ontheffing hebt

Maakt u gebruik van de kleine-ondernemersregeling (KOR) en hebt u geen ontheffing van administratieve verplichtingen? Dan kunt u de vermindering van btw op twee manieren verrekenen:

  1. Aan het eind van het jaar;
  2. Tijdens het jaar: per maand of kwartaal.

Aangifte per jaar

Bereken na afloop van het jaar op basis van uw jaarcijfers op hoeveel vermindering van btw u recht hebt. Dit bedrag trekt u af van het bedrag dat u (na aftrek van voorbelasting) aan btw moet betalen.

Aangifte per maand of kwartaal

Als u per maand of per kwartaal aangifte doet, mag u ook de vermindering van btw per jaar toepassen. De totale vermindering voor een jaar vermeldt u dan op de laatste aangifte van dat jaar of op de eerste aangifte van het volgende jaar. Trek het bedrag af van het bedrag dat u (na aftrek van voorbelasting) aan btw moet betalen.

Eerder gebruik maken van de vermindering van btw?

Pas dan per maand of per kwartaal op uw aangifte een voorlopige vermindering toe. Voorwaarde is dat het aannemelijk is dat u voor dat jaar in aanmerking komt voor de vermindering van btw.

Na afloop van het jaar worden de voorlopige verminderingen verrekend met de definitieve vermindering.

Vermindering van btw

De hoogte van de voorlopige vermindering is afhankelijk van het btw-bedrag dat u over het hele jaar moet betalen. Maak daarom vóór de eerste aangifte van het lopende jaar een schatting van het bedrag dat u aan de Belastingdienst zou moeten betalen als u de Kleine-ondernemersregeling niet toepast.

De voorlopige vermindering kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat u zou moeten betalen aan de Belastingdienst. U kunt via de voorlopige vermindering dus geen teruggaaf van btw krijgen.

In onderstaande tabel ziet u welk bedrag u maximaal als voorlopige vermindering kunt toepassen.

Bedragen voorlopige vermindering

Hoeveel btw zou u per jaar moeten betalen? Hoeveel mag u per maand maximaal als voorlopige vermindering toepassen? Hoeveel mag u per kwartaal maximaal als voorlopige vermindering toepassen?
Meer dan € 1.747 € 0 € 0
€ 1.747 of minder, maar meer dan € 1.611 € 23 € 68
€ 1.611 of minder, maar meer dan € 1.475 € 53 € 159
€ 1.475 of minder, maar meer dan € 1.345 € 83 € 250
€ 1.345 of minder Het btw-bedrag Het btw-bedrag

Definitieve vermindering

Is het totaal van de voorlopige verminderingen die u op uw aangiftes hebt ingevuld, hoger dan de vermindering waar u recht op hebt? Dan moet u bijbetalen. Dat doet u bij de aangifte over het eerste belastingtijdvak van het volgende jaar.

Het kan ook andersom: het totaal van de voorlopige verminderingen is lager dan de vermindering waar u recht op hebt. Dan brengt u het verschil in mindering in de eerste aangifte van het volgende jaar.

De kleine-ondernemersregeling (1) – Wat is het?
De kleine-ondernemersregeling (2) – Ontheffing van btw-administratie
De kleine-ondernemersregeling (4) – Bijzondere situaties »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Over winst die je uitkeert aan aandeelhouders betaal je dividendbelasting. De tarieven verschillen nogal binnen Europa. Daarom hebben we de tarieven…
Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel…
Bij de oprichting van een management-bv schuif je een vennootschap tussen jezelf en de onderneming waar je werkzaamheden voor verricht. Het is een…
Uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar moet je vóór 1 mei in het lopende jaar doen. Maak van deze…
Heb je het btw-nummer nodig van een klant of leverancier? Dan zijn er verschillende manieren om dit te achterhalen. Daarbij is belangrijk om het…
Ontvang je rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. Maar soms moet je ook bronbelasting…