De kleine-ondernemersregeling biedt een aantal voordelen: u betaalt minder of geen btw en u heeft soms zelfs geen btw-verplichtingen. In bepaalde gevallen gelden echter speciale regels. u leest er meer over in deel 4 van deze serie over de kleine-ondernemersregeling: Bijzondere siutaties.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

De kleine-ondernemersregeling, deel 4

Bijzondere situaties

In de volgende situaties gelden er specifieke regels voor de kleine-ondernemersregeling (KOR).

U start of stopt met uw bedrijf of u neemt een bedrijf over

Als u start of stopt met een onderneming, of u neemt een bedrijf over in de loop van het jaar, dan mag u in dat jaar gewoon gebruikmaken van de kleine-ondernemersregeling.

Start of stopt u halverwege het jaar met uw onderneming? Dan mag u toch aanspraak maken op de volledige vermindering voor kleine ondernemers.

Ook degene die een onderneming overneemt, mag aanspraak maken op de volledige vermindering voor kleine ondernemers.

Verleggingsregeling

In de bouw, scheepsbouw, metaalconstructie en de confectie-industrie werken veel onderaannemers voor aannemers. Veel bedrijven in deze sectoren lenen ook personeel van andere bedrijven in.

In deze bedrijfstakken geldt bij onderaanneming en uitlening van personeel een speciale btw-regeling: de verleggingsregeling.

De onderaannemer of uitlener van personeel hoeft daarbij geen btw te betalen en mag deze ook niet op de factuur zetten. De afnemer van de goederen of diensten moet de btw betalen en moet deze op zijn aangifte vermelden. Op deze manier wordt de btw verlegd van de onderaannemer of uitlener naar de aannemer of inlener.

Behalve in de hiervoor genoemde sectoren is er ook een verleggingsregeling in de afvalbranche.

Berekenen vermindering
Als u de verleggingsregeling toepast, gelden er bijzondere regels voor het berekenen van de vermindering voor kleine ondernemers. Voor het berekenen van de hoogte van de vermindering doet u alsof de verleggingsregeling
niet geldt.

Als onderaannemer of uitlener
Als u gaat berekenen voor hoeveel vermindering van btw u in aanmerking komt, ga dan uit van uw volledige omzet, dus inclusief de omzet waarover u de btw hebt verlegd. U telt in die berekening de verlegde btw dus mee als btw die u moet betalen.

Als aannemer of inlener
Wilt u berekenen voor hoeveel vermindering van btw u in aanmerking komt? Dan moet u de btw die naar u is verlegd, niet meetellen. Voor de berekening van de vermindering moet u de verlegde btw wel als voorbelasting aftrekken.

U koopt goederen in andere EU-landen

Als u goederen koopt van ondernemers in andere EU-landen, verricht u zogenoemde ‘intracommunautaire
verwervingen’. De buitenlandse leverancier brengt u geen btw in rekening. De aankopen zijn belast in Nederland. Dat betekent dat u btw moet aangeven en betalen in Nederland over deze intracommunautaire verwervingen. De btw die u aangeeft voor de verwerving mag u in dezelfde aangifte weer als voorbelasting
aftrekken.

De verschuldigde btw over de intracommunautaire verwervingen telt niet mee bij het berekenen van de vermindering volgens de kleine-ondernemersregeling.

U koopt goederen in landen buiten de EU

Koopt u goederen van ondernemers in landen buiten de EU? Dan is er sprake van ‘invoer’. U moet bij invoer van goederen Nederlandse btw bij de Douane aangeven en betalen.

Hebt u toestemming om deze btw op uw gewone aangifte omzetbelasting te betalen? Dan telt deze btw niet mee voor de toepassing van de vermindering van de btw, net als bij aankopen van ondernemers in andere eu-landen. De vermindering berekent u dan ook op dezelfde manier als bij intracommunautaire verwervingen.

Verhuur van onroerende zaken

Het verhuren van onroerende zaken is vrijgesteld van btw. Onder bepaalde voorwaarden kunt u er samen met de huurder voor kiezen om de huur te belasten (de zogenoemde optie voor belaste verhuur). U moet dan als verhuurder btw betalen over de huur die u ontvangt. De btw die u moet betalen over de huur en de voorbelasting die betrekking heeft op het pand, mag u niet meetellen bij de berekening van de vermindering van btw. De kleine-ondernemersregeling kan in deze situatie alleen nog van toepassing zijn op andere
activiteiten dan de verhuur van onroerende zaken.

Verkoop of koop van onroerende zaken

U bent de verkoper van de onroerende zaak
De verkoop van een onroerende zaak is normaal gesproken vrijgesteld van btw. Verkoopt u een onroerende zaak aan een andere ondernemer? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden samen met de koper ervoor kiezen om de verkoop te belasten (de zogenoemde optie voor belaste levering).

U moet dan wel de verleggingsregeling onroerende zaken toepassen. Dat betekent dat de btw verlegd wordt naar de koper.

U bent de koper van de onroerende zaak
Als u gaat berekenen voor hoeveel vermindering van btw u in aanmerking komt, dan moet u de btw die naar u is verlegd, buiten beschouwing laten. In die berekening telt u de verlegde btw dus niet mee als btw die u moet betalen. U mag dit bedrag wel als voorbelasting aftrekken.

De kleine-ondernemersregeling (1) – Wat is het? »
De kleine-ondernemersregeling (2) – Ontheffing van btw-administratie »
De kleine-ondernemersregeling (3) – Btw-aangifte doen »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Je komt er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via 3 belastingschijven. Omdat de…
Met de online btw-calculator van De Zaak zet je altijd de juiste bedragen op offertes en facturen. De online calculator is handig bij de boekhouding…
Het huidige standaard btw-tarief in Nederland is nu 21%. Dat btw-tarief was nog 12% toen het btw-stelsel in 1969 van start ging. In dit overzicht vind…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Zo bereken je de bijtelling van je zakelijke auto Bijna iedereen zal ongetwijfeld wel eens van bijtelling hebben gehoord. Het is verstandig om je eens…
Als zelfstandig ondernemer heb je recht op zelfstandigenaftrek. Dit bedrag mag je in mindering brengen op je belastbare winst. Daardoor hoef je minder…