24 July 2012
De meewerkaftrek is een van de aftrekposten van de ondernemersaftrek. U past hem toe als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, aan het urencriterium voldoet en uw partner in uw bedrijf meewerkt. Lees hier wat de voorwaarden en bedragen zijn.

De meewerkaftrek
Voorwaarden:

  • U voldoet aan het urencriterium;
  • Uw partner verricht arbeid zonder enige vergoeding in een onderneming waaruit belastingplichtige winst geniet.

In onderstaande tabel ziet u welk percentage van de winst u in 2012 in mindering kunt brengen op de winst als meewerkaftrek.

Tabel Meewerkaftrek

Aantal door partner gewerkte uren
gelijk of meer dan

Maar minder dan

Meewerkaftrek

525
875
1.225
1.750

875
1.225
1.750

1,25% v/d winst
2,00% v/d winst
3,00% v/d winst
4,00% v/d winst

 

Lees ook:
De ondernemersaftrek »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…