De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is een van de aftrekposten van de ondernemersaftrek. U mag bij de aangifte inkomstenbelasting een bepaald bedrag met uw winst verrekenen als u voldoet aan de voorwaarden. Lees hier welke dat zijn.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Voor deze aftrekpost gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;
  • U hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (ook als die niet wordt uitbetaald omdat u als ondernemer te veel verdient);
  • U was geen ondernemer in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren;
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een geruisloze terugkeer uit een BV;
  • U zet niet uw ondernemerschap van vóór 1 januari 2007 voort;
  • U bent aan het begin van het kalenderjaar jonger dan 65;
  • U voldoet niet aan het standaard urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt dan:

– In het eerste jaar: € 12.000
– In het tweede jaar: € 8.000
– In het derde jaar € 4.000

Deze bedragen zijn niet gewijzigd sinds 2009.

De aftrek kan overigens niet hoger zijn dan de genoten winst.

U krijgt geen startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid over de winst als medegerechtigde.

Zie ook:
De startersaftrek »
De ondernemersaftrek »
Het urencriterium: wat telt mee en wat niet? »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven.

Lees ook…