Met ingang van 2015 verdwijnt het wettelijk onderscheid tussen computers en communicatiemiddelen. Beiden kunnen dan belastingvrij worden verstrekt of vergoed, op voorwaarde dat u als werkgever dat noodzakelijk acht voor uw bedrijfsvoering.

Belastingadviseurs verwachten veel misverstanden door deze maatregel. Alles draait om de vraag of een tablet fiscaal-juridisch aangemerkt moet worden als een communicatiemiddel of als computer.
In het eerste geval is slechts 10% zakelijk gebruik voldoende voor belastingvrije verstrekking.
In het tweede geval moet het apparaat voor minimaal 90% zakelijk gebruikt worden.

Het vraagstuk heeft tot diverse rechtszaken geleid, die op hun beurt niet altijd eenduidige uitspraken opleverden. Momenteel loopt er zelfs bij de Hoge Raad een zogenoemd cassatieberoep van de Belastingdienst over een en ander.

Wanneer een werknemer volgend jaar zelf een tablet koopt, zal die niet meer belastingvrij kunnen worden verstrekt.
Nu kan dat nog wel. Daarbij wordt aangenomen dat u, als werkgever, de aanschafkosten voor uw rekening neemt en de tablet dus minstens 10% zakelijk wordt gebruikt.
Neemt u al deel aan de werkkostenregeling, dan kunt u de iPad uit de zogenoemde vrije ruimte halen.
 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…

Belastingadviseur
4 do’s en don’ts van mobiel werken
Werkkostenregeling – een stappenplan
Werkkostenregeling per 1 januari 2015 heeft ook consequenties voor het fietsplan
Mobiele strategie – een leidraad

Lees ook…