Als u een huis, kantoor of ander vastgoed koopt (of heeft gekocht) op of na 1 september 2012 en vóór 1 januari 2015 en het pand wordt vervolgens binnen 36 maanden weer doorverkocht, dan betaalt de koper alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting. De verruimde termijn van 36 maanden geldt nog tot 1 januari 2015.

Vanaf 1-1-2015 wordt de termijn weer teruggebracht naar zes maanden.
Daarnaast komt u bij verkoop van nieuw zakelijk vastgoed, dat al in gebruik is genomen of is verhuurd, mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting. U bent dan alleen btw verschuldigd. Voor deze vrijstelling geldt nog tot 1 januari 2015 een verruimde termijn van 24 maanden.

De vrijstelling geldt als de onroerende zaak binnen 24 maanden wordt verkocht:

  • na de eerste ingebruikneming, of
  • na de ingangsdatum van de verhuur (als deze ingangsdatum eerder is dan het tijdstip van ingebruikneming).

Verder geldt de verruimde termijn alleen als de eerste ingebruikneming of de eerdere ingangsdatum van de verhuur tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015 ligt .
Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een termijn van zes maanden.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…