De Tweede Kamer heeft op 19 november definitief besloten dat het box 2-tarief voor kalenderjaar 2014 tijdelijk met 3% wordt verlaagd.
De tariefsverlaging is tijdelijk en geldt uitsluitend voor het jaar 2014, tot een maximum bedrag aan aanmerkelijk belang-inkomsten van € 250.000,-. 

Dividend
Wanneer u van plan bent om uw bv dividend te laten uitkeren of aanmerkelijk belang-aandelen met winst te verkopen, stel dat dan uit tot 2014.  Het levert u namelijk een fiscaal voordeel op van maximaal € 7.500,- netto (3% van twee-en-een halve ton).

Wanneer u een dividenduitkering uitstelt tot 2014 bespaart u de box 3-heffing over dat bedrag. Dat betekent een extra voordeel van maximaal € 3.000,- (1,2% x € 250.0000,-).
Lees ook:
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…