De kredietcrisis heeft menig bedrijf in moeilijkheden gebracht. U hoeft zich dan ook niet te schamen, wanneer uw BV in de afgelopen jaren schulden heeft opgebouwd. Mogelijk biedt schuldsanering een oplossing?!

De schuldenlast van een vennootschap kan op verschillende manieren worden verminderd.

 

Een mogelijkheid is het terugkopen van de schulden van de BV. 
Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder (dga) de schulden van de BV aan de bank overneemt, heeft u een vordering op de BV. Die vordering kunt u omzetten in kapitaal. Op die manier neemt het eigen vermogen van de BV toe.
 Met andere woorden: een bankschuld wordt omgezet in eigen vermogen, zodat de BV bevrijd wordt van een rentelast. Dat betekent natuurlijk nìet dat daarmee de verliezen van de BV ook zijn opgelost!
 
N.B. Omdat de situate van BV tot BV verschilt, is het raadzaam een fiscaal adviseur in de arm te nemen.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…