Per 31 december 2014 vervalt de vrijstelling voor een schenking van €100.000,- voor de koop van een eigen woning of de aflossing van de schuld op een eigen woning. Er geldt evenwel een uitzondering.

Is uw woning dit jaar in aanbouw, dan kunt u ook nog in 2015 gebruik maken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is wel dat u in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning heeft voldaan.
Bijkomend voordeel: hier is geen notariële schenking sakte voor vereist!

Onderhoud, renovatie of verbetering
Overigens is het zo dat bij een schenking voor de bekostiging van het onderhoud, renovatie of verbetering van een eigen woning is sprake van een ‘schenking onder ontbindende voorwaarde’. De schenking kan namelijk ontbonden worden, als degene die de gift heeft ontvangen het geld niet tijdig aan zijn eigen woning besteed.

In dat geval heeft de ontvanger van de gift de tijd tot 31-12-2016 de tijd om de schenking daaraan te besteden. Hiervoor geldt eveneens als voorwaarde dat de woning al in 2014 eigendom was van de ontvanger. Bovendien moet hij de gift vóór 1-1-2015 ontvangen!

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…