Het inflatiecijfer, het bruto minimumloon, het schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen en de AOW-bedragen in 2010.

1. Inflatiecijfer
(cpi alle huishoudens)

2010: 1,2%

2. Bruto minimumjeugdloon 2010
(01-01-2010)

Leeftijd 
Dag
Maand
15
€ 19,49
€ 422,30
16
€ 22,41
€ 485,60
17
€ 25,66
€ 556,00
18
€ 29,56
€ 640,45
19
€ 34,11
€ 739,00
20
€ 39,95
€ 865,65
21
€ 47,10
€ 1.020,50
22
€ 55,22
€ 1.196,45
23
€ 64,97
€ 1.407,60

3. Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen
Per 01-01-2010

Schijven
Loon op jaarbasis
lb/pv*
lb/pv*
Tot 65 jaar 
65 jaar en ouder
1
t/m € 18.218,-
33,5% 
15,55%
2
€ 18.219,- t/m € 32.738,-
42%
24,05%
3
€ 32.739,- t/m € 54.367,-
42%
42%
4
€ 54.368,- of meer
52%
52%

* lb/pv = loonbelasting / premie volksverzekeringen

4. AOW-bedragen

AOW-uitkeringen

Jaar
Enkelvoudig gehuwd 
Gehuwd met toeslag 
Ongehuwd
1-01-2010
€ 8.872,-
€ 17.743,- 
€ 12.900,-

AOW-franchises

Jaar
Enkelvoudig gehuwd
Gehuwd met toeslag
Ongehuwd
01-01-2010
€ 12.674,-
€ 25.347,-
€ 18.428,-

Franchises artikel 10aa UBLB *

Jaar
1,8% EL – 2,05% ML
1,9% EL – 2,15% ML
01-01-2010
 € 10.481,-
€ 11.597,-

* Artikel 10aa UBLB
Verlaagde AOW-franchise met verlaagd opbouwpercentage
Volgens artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, Wet LB kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat een lagere AOW-inbouw volstaat als de pensioenopbouw plaatsvindt op basis van een verlaagd opbouwpercentage per dienstjaar. Dit is uitgewerkt in artikel 10aa UBLB. In dit artikel zijn verlaagde AOW-franchises opgenomen. Een AOW-franchise is een bedrag ter grootte van 10/7 van de in te bouwen AOW-uitkering. Bij een verlaagd opbouwpercentage binnen de in de tabel van artikel 10aa UBLB bepaalde grenzen mag men voor de AOW-inbouw uitgaan van 70% (7/10) van het in dezelfde tabel opgenomen bedrag van de verlaagde AOW-franchise. Met name bij een laag pensioengevend loon kan het toepassen van een verlaagde AOW-franchise in combinatie met een verlaagd opbouwpercentage van artikel 10aa UBLB leiden tot een hogere pensioenopbouw dan bij de integrale toepassing van de wetsbepalingen. Dat is ook de bedoeling van het artikel.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…