De Wet op de omzetbelasting 1968 bevat een bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten: de zogenoemde margeregeling. Staatssecretaris Wiebes heeft in de regeling een aantal niet onbelangrijke wijzigingen doorgevoerd. 
De wijzigingen zijn sinds 27 juli 2014 van kracht. Hieronder volgen de belangrijkste:
 
Herzieningsvoorwaarden versoepeld
Als u uw keuze om de margeregeling wel of niet toe te passen wilt herzien, moet u aan voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn versoepeld.
 
Eis schriftelijke herrekening vervalt
Rubriek 5e van de btw-aangifte is vervallen. Daardoor moeten autodemontagebedrijven die de globalisatieregeling toepassen, de herrekening verwerken bij rubriek 1a. De eis vervalt dat de wederverkoper de herrekening schriftelijk aan de inspecteur moet sturen. Het is voldoende dat de herrekening blijkt uit de administratie.
 
Aftrek voorbelasting (kunst, antiek en verzamelingen)
Ook als btw onterecht is afgetrokken, is het toepassen van de kav-vergunning nog mogelijk (kav = kunst, antiek en verzamelingen).
 
Verhoging grens afgifte 

Koopt u goederen van een particulier (of daarmee gelijk tre stellen leverancier) dan moest tot nu toe bij leveringen van minder dan € 225,- een inkoopverklaring worden opgemaakt. Die grens is nu verhoogd tot € 500,-.
 
Lees ook:
– Volledige tekst van
het wijzigingsbesluit »
– Makkelijk rekenen met
BTW-berekenaar »
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Tankpas via De Zaak

Met een volgetankte auto naar je klant, op de OV-fiets naar je meeting of snel de trein in om nog even te werken. Wat je ook kiest, met MoveMove ben je zo onderweg. Probeer 3 maanden gratis via De Zaak.
Lees hier ons Privacy statement

Lees ook…