In 2013 profiteerden bijna 23.000 bedrijven van de fiscale regelingen die research en development mogelijk maken. Gemiddeld ontving elk van die bedrijven in totaal bijna drie ton ter bevordering van het speur- en ontwikkelingswerk. Het merendeel van de bedrijven is werkzaam in het mkb. Daarvan zijn 3500 bedrijven starter.
Vergeleken met 2012 hebben vorig jaar 420 bedrijven meer gebruik gemaakt van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).  
Bij de RDA (Research & Development Area) was de stijging nog groter: van die regeling maakten in 2013 2300 meer bedrijven gebruik. 
Het aantal zelfstandige ondernemers dat gebruik maakt van de WBSO-startersfaciliteit blijft de laatste jaren redelijk stabiel. Vorig jaar waren het er – net als in 2010 – 470.
 
De totaal toegekende
speur- en ontwikkelingsuitgaven (S&O-uitgaven) zijn opgebouwd uit een looncomponent (WBSO) en een niet-loon component (RDA). Aan loon wordt in 2013 2% meer aan bedrijven toegekend. De niet-loon uitgaven lagen 25% hoger dan in 2012! 
 
Noord-Brabant en Zuid-Holland
Te oordelen naar de toegekende bedragen vindt het meeste speur- en ontwikkelingswerk plaats in het zuiden van het land. Bedrijven in Noord-Brabant en Zuid-Holland waren samen goed voor bijna de helft van de toegekende S&O-uitgaven.
 
S&O per provincie
WBSO *
RDA *
Noord-Brabant
1.023
819
Zuid-Holland
745
458
Noord-Holland
677
332
Gelderland
447
372
Utrecht
261
159
Overijssel
274
119
Limburg
231
127
Groningen
69
41
Friesland
55
37
Flevoland
52
23
Drenthe
44
20
Zeeland
39
23

* Bedragen in miljoen €

 
Producten
De producten die dankzij deze fiscale regelingen tot stand komen lopen uiteen van programmeerbare draaiende panelen en meetapparatuur tot een duurzame voetgangers- en fietsbrug en een veilige driepuntsgordel voor zwangere vrouwen. 
 
Lees ook:
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…