De Belastingdienst heeft begin oktober een nieuwe versie van het handboek loonheffingen gepubliceerd. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen per 1 oktober 2014.
Wat is loon?
– Verduidelijking welke boetes als eindheffingsloon in de vrije ruimte mogen worden ondergebracht: dat zijn verkeersboetes, die u zelf hebt gekregen (en niet op een werknemer verhaalt), alsmede geldboetes van buitenlandse autoriteiten.
– Gebruikelijkheidstoets: vergoedingen of verstrekkingen van max. € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. Behalve een algemene kostenvergoeding van € 2.400 per jaar, zijn specifieke gebruikelijke vergoedingen toegestaan. Bijvoorbeeld: thuiswerkplek of kerstpakket.
– Nieuwe paragrafen over toepassen en berekenen premiekorting jongere werknemers.
 
Loonstaat
– Heeft u voor een werknemer twee (of meer) nummers inkomstenverhouding in uw administratie opgenomen? Leg dan voor elk nummer inkomstenverhouding een aparte loonstaat aan (verplicht).

 
Loonstrook
– De opsomming ‘Verplichte gegevens op de loonstrook’ is gedeeltelijk aangepast: bedragen die u op het bruto- of nettoloon inhoudt (bijvoorbeeld pensioenpremie of bijdragen bedrijfschappen), werknemersbijdrage privé-gebruik auto, loonbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag.
 
Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioen
– De percentages AOW-franchise en Pensioenopbouw volgens beschikbare premieregelingen zijn aangepast:

 
OUD
NIEUW
Eindloon 
1,8
1,7
 
1,9
1,8
Middelloon
2,05
1,95
 
2,15
2,05


Tarieven, bedragen en percentages per 1-1-2014
Er stond een fout bedrag bij ‘Verhoogd percentage starters maximaal’. Het bedrag van € 200.000 is gecorrigeerd in € 250.000.
 
Naamswijzigingen instellingen:
College voor Zorgverzekeringen wordt Zorginstituut Nederland.
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) wordt Basisregistratie Personen.
 
Meer info:


Download model loonstaat »
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Pensioen opbouw

Benut jij je vrije jaarruimte maximaal? En hoeveel pensioen moet je eigenlijk opzij zetten? Vraag nu gratis een pensioenberekening, inclusief alle belastingvoordelen, en stel direct al je overige vragen aan onze pensioenexpert.

Lees ook…