Vanwege de hogere zorgpremies gaat het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd. Verder worden de arbeidskorting en de ouderenkorting verhoogd. Een overzicht, inclusief de heffingskortingen.

Tarief inkomstenbelasting       
Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd.

Om participatie te stimuleren wordt de arbeidskorting verhoogd: werken wordt daarmee lonender. Verder profiteren 65-plussers van een hogere ouderenkorting.

Het tarief inkomstenbelasting 2011:

Box 1
Belastbaar inkomen uit werk en woning
Tarief 2011
Belasting / Premie PVV
Cumulatief
1e schijf
 € 18.628
33,0% (65+: 15,1%)
 € 6146 (65+: € 2812)
€ 6146 (65+: € 2812)
2e schijf
€ 14.808
 41,95 % (65+: 24,05%)
€ 6211 (65+: € 3561)
 € 12.357 (65+: € 6373)
3e schijf
€ 22.258
42%
 € 9348
 € 21.705 (65+: € 15.721)
4e schijf
 meerdere
52%

Heffingskortingen

  • De algemene heffingskorting wordt € 1987 (2010: € 1987). Voor 65+: € 912 (2010: € 924)
  • De arbeidskorting wordt maximaal € 1505 (2010: € 1496)
  • De aanvullende combinatiekorting wordt € 780 (2010: € 775)
  • De inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting wordt € 1091 (2010: € 1084)
  • De alleenstaande-ouderkorting wordt € 931 (2010: € 945)
  • De ouderenkorting wordt € 739 (2010: € 684)
  • De alleenstaande ouderenkorting wordt € 421 (2010: € 418)      
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…