Zoals al bij de bekendmaking van de Belastingplannen voor dit jaar bekend werd, zal de arbeidskorting voor hogere inkomens worden verlaagd. Sinds 2009 is de arbeidskorting inkomensafhankelijk en is het mogelijk dat u bij de aangifte IB - ook wanneer u in dienst bent van uw eigen BV - de melding krijgt dat er te veel arbeidskorting is verrekend. Bereken zelf uw arbeidskorting.

De hoogte van de arbeidskorting wordt bepaald door de hoogte van het inkomen uit arbeid. In 2013 kan de korting oplopen tot € 1.723,= bij een jaarinkomen tot maximaal € 40.248,= in 2013. Daarboven wordt 4% van het meerdere in mindering gebracht op de arbeidskorting.

Extra inkomsten

Bij de uitbetaling van het loon wordt die korting automatisch verwerkt. Echter, daarbij wordt geen rekening gehouden met extra inkomsten. Onder extra inkomsten kan worden verstaan:
 
– eindejaarsuitkering
– incidentele toeslag voor overwerk
– vakantiegeld 
– werk dat u eventueel voor andere opdrachtgevers heeft verricht.  
 
Melding te veel arbeidskorting
Is het bovenstaande op uw situatie van toepassing, dan krijgt u bj de aangifte IB te maken met een melding dat er te veel arbeidskorting is verrekend. U moet dan een bedrag terug betalen of krijgt een lagere teruggaaf.
 
Bereken zelf uw arbeidskorting »
 
Lees ook:
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…