In 2009 werd tijdelijk een nieuwe vorm van willekeurig afschrijven toegestaan, waarbij investeringen in twee jaar moesten worden afgeschreven. De regeling is echter aangepast en verlengd: ook in 2011 mag u hem toepassen.

Nieuwe regeling willekeurig afschrijven
In het kort:

  • Een investering die in 2009, 2010 of 2011 is gedaan, mag in het investeringsjaar tot maximaal 50% willekeurig worden afgeschreven;
  • Het restant mag in één of meer van de volgende jaren willekeurig worden afgeschreven.

Willekeurig afschrijven: zoals het was
Onder de oude versie van de regeling mocht niet meer dan twee jaar willekeurig worden afgeschreven. Ofwel: in het jaar waarin verplichtingen werden aangegaan of voortbrengingskosten gemaakt, kon maximaal 50% willekeurig worden afgeschreven, en het jaar daarop kon weer maximaal 50% willekeurig worden afgeschreven.

De overige voorwaarden

  • Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2013 in gebruik zijn genomen;
  • Als op een bedrijfsmiddel ook een andere vorm van willekeurige afschrijving mogelijk is (milieubedrijfsmiddelen, investeringen door startende ondernemers, zeeschepen) moet u een keuze maken. Samenloop kan dus niet optreden;

Hierop mag u niet willekeurig afschrijven
U mag niet overal willekeurig op afschrijven. De onderstaande bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten:

Gebouwen;
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
Dieren;
Immateriële activa (waaronder software);
Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor ter beschikking stelling aan derden (maar bij korte verhuur mag het wel);
Bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s (maar zuinige mogen wel, zie onder).

Uitzonderingen

1. Taxi’s en zuinige auto’s
Op taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mag u wel willekeurig afschrijven. Een personenauto geldt als zeer zuinig als de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gram per kilometer bij dieselmotoren, of niet meer dan 110 gram per kilometer bij andere personenauto’s.

2. Korte verhuur
Met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 mag u willekeurig afgeschrijven op bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders.Daarbij kunt u denken aan zaken die vaak tijdelijk worden verhuurd, zoals speciaal gereedschap, hoogwerkers, bestelauto’s en aanhangwagens.

Zie ook: Willekeurige afschrijving bij korte verhuur » 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…