Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Regeling willekeurig afschrijven versoepeld

Regeling willekeurig afschrijven versoepeld

24 oktober 2011
In 2009 werd tijdelijk een nieuwe vorm van willekeurig afschrijven toegestaan, waarbij investeringen in twee jaar moesten worden afgeschreven. De regeling is echter aangepast en verlengd: ook in 2011 mag u hem toepassen.

Nieuwe regeling willekeurig afschrijven
In het kort:

  • Een investering die in 2009, 2010 of 2011 is gedaan, mag in het investeringsjaar tot maximaal 50% willekeurig worden afgeschreven;
  • Het restant mag in één of meer van de volgende jaren willekeurig worden afgeschreven.

Willekeurig afschrijven: zoals het was
Onder de oude versie van de regeling mocht niet meer dan twee jaar willekeurig worden afgeschreven. Ofwel: in het jaar waarin verplichtingen werden aangegaan of voortbrengingskosten gemaakt, kon maximaal 50% willekeurig worden afgeschreven, en het jaar daarop kon weer maximaal 50% willekeurig worden afgeschreven.

De overige voorwaarden

  • Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2013 in gebruik zijn genomen;
  • Als op een bedrijfsmiddel ook een andere vorm van willekeurige afschrijving mogelijk is (milieubedrijfsmiddelen, investeringen door startende ondernemers, zeeschepen) moet u een keuze maken. Samenloop kan dus niet optreden;

Hierop mag u niet willekeurig afschrijven
U mag niet overal willekeurig op afschrijven. De onderstaande bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten:

Gebouwen;
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken;
Dieren;
Immateriële activa (waaronder software);
Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor ter beschikking stelling aan derden (maar bij korte verhuur mag het wel);
Bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s (maar zuinige mogen wel, zie onder).

Uitzonderingen 1. Taxi’s en zuinige auto’s
Op taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mag u wel willekeurig afschrijven. Een personenauto geldt als zeer zuinig als de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gram per kilometer bij dieselmotoren, of niet meer dan 110 gram per kilometer bij andere personenauto’s.

2. Korte verhuur
Met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 mag u willekeurig afgeschrijven op bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders.Daarbij kunt u denken aan zaken die vaak tijdelijk worden verhuurd, zoals speciaal gereedschap, hoogwerkers, bestelauto’s en aanhangwagens.

Zie ook: Willekeurige afschrijving bij korte verhuur » 

Lees ook…