Zzp'ers die beroepsonderwijs geven kunnen zich inschrijven in het Register Kort Beroepsonderwijs. Zij mogen dan btw-vrijstelling toepassen als ze voor een onderwijsinstelling werken. Wel vóór 1 oktober aanmelden.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Btw-vrijstelling beroepsonderwijs

Sinds 1 juli 2010 kan er niet meer gekozen worden voor belast of vrijgesteld beroepsonderwijs. De regelgeving blijft wel bestaan tot 1 januari 2011 voor contracten die vóór 1 juli 2010 zijn afgesloten.

Erkende beroepsinstellingen kunnen met btw-vrijstelling blijven werken, op voorwaarde dat zij in het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) staan ingeschreven.

Deze mogelijkheid was er aanvankelijk niet voor zzp’ers, maar inmiddels wel.

Vóór 1 oktober aanmelden

Omdat de regelgeving vrij snel werd doorgevoerd, en er aan de inschrijving een audit vastzit (die ook weer tijd kost), kunnen zzp’ers btw-vrijstelling blijven toepassen als ze zich vóór 1 oktober 2010 aanmelden voor opname in het RKBO.

Tweede voorwaarde is dat ze uiterlijk op 31 decmeber in het register zijn opgenomen.

Voor welke zzp’ers is het Register Kort Beroepsonderwijs?

Zzp’ers kunnen zich inschrijven in het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) als zij voldoen aan de Kwaliteitscode voor zzp’ers voor Kort Beroepsonderwijs. Aanmelden kan hier »

Wat is kort beroepsonderwijs?

Alle opleidingen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Het gaat dan bijvoorbeeld om cursussen op het gebied van management, automatisering, ondernemingsraad, sollicitatie en taal.

De term ‘kort’ is in dit verband ruim te interpreteren en kan variëren van een dagdeel tot meerdere jaren. Zo valt een sollicitatiecursus van een dagdeel onder de definitie, maar ook een managementcursus van bijvoorbeeld vier jaar.

Wel of geen audit?

Aan opname in het register zit een kwalitatieve audit vast, de erkenningsregeling. CPION voert de audit uit.

Alle zzp’ers die beroepsonderwijs in onderaanneming verzorgen en zonder personeel werken, en dus niet zelf rechtstreeks een opleiding aanbieden, kunnen zich ervoor aanmelden.

De verplichte audit is niet nodig als een zzp’er beschikt over een officiële PO-, VO-, MBO, HO-lesbevoegdheid en/of beschikt over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland. Dan is een inschrijving genoeg.

De kosten

De kosten bestaan uit 3 delen:

  • De kosten voor de aanmelding: € 10,-
  • De kosten voor de audit: € 90,-
  • De jaarlijkse bijdrage: € 35,-

Alle bedragen zijn exclusief btw. De kosten voor de aanmelding in het register en de audit worden 1 keer per 4 jaar in rekening gebracht, de jaarlijkse bijdrage ieder jaar.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ben je een ondernemer met een holdingstructuur? In dit artikel leggen we uit hoe je met de deelnemingsvrijstelling in fiscale zin flink kunt besparen….
Erfbelasting is een complex en gevoelig onderwerp in Nederland. Het betreft de belasting die wordt geheven over vermogen dat wordt verkregen na…
Ook als ondernemer kom je er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie…
In januari stuurt de Belastingdienst ondernemers weer de voorlopige aanslagen over 2024. In dit artikel lees je wat die voorlopige aanslag inhoudt,…
Als ondernemer krijg je in Nederland te maken met arbeidskorting. Dit is een mooie meevaller: een verlaging op de inkomstenbelasting en premie…
Aan het eind van jaar krijgen veel werknemers een bonus in de vorm van een kerstpakket. Het kerstpakket is belastbaar loon voor de werknemer, tenzij…