De verplichting voor de vennootschapsbelasting om binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar de belastbare winst te schatten, is vervallen.

Schatting belastbare winst
Voor de vennootschapsbelasting is het niet meer verplicht om binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar de belastbare winst te schatten.

De Belastingdienst kijkt dit najaar echter wel of het ontbreken van een voorlopige aanslag op basis van historische gegevens terecht is. Belastingplichtigen voor wie dit niet het geval is ontvangen dan alsnog een brief met het verzoek een schatting te doen.

Aanpassen
Wilt u de voorlopige aanslag 2011 vennootschapsbelasting aanpassen of aanvragen? Dat kan via het formulier dat u hier kunt downloaden » Of u vraagt het formulier op bij de BelastingTelefoon (tel. 0800 – 0543).

U kunt de voorlopige aanslag ook aanpassen of aanvragen via uw commerciële softwarepakket.

Voor de voorlopige aanslag is half april het elektronische formulier op het persoonlijk domein voor ondernemers beschikbaar.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

100% focus op je business

MijnZaak helpt je altijd en overal, zodat jouw focus blijft op je core-business. Kortom, alles wat je zoekt nu op één plek; juridische documenten op maat, 1-op-1 advies van experts en voordeel op + 50 diensten.

Lees ook…