Een overzicht van de tarieven inkomstenbelasting 2015. Met de belastingschijven van Box 1, het tarief van Box 2 en Box 3. De aangiftedatum wordt in 2015 verlengd tot 1 mei!

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Tarief inkomstenbelasting in 2015

Jonger dan 65 jaar (bedragen in euro’s)

Belastbaar inkomen
meer dan
Maar niet
meer dan
Belastingtarief Tarief premie
volksverzekeringen
Totaal
tarief
Heffing over totaal van de schijven
19.822 8,35 % 28,15 % 36,50%  7.234
19.822  33.589 13,85% 28,15 % 42% 13.016
33.589  57.585 42% 42% 23.094
57.585 52%

Premiepercentages volksverzekeringen

AOW 17,90%
ANW 0,60%
WLZ * 9,65%
Totaal 28,15%

* De AWBZ is vervangen door de WLZ (Wet langdurige zorg)

Ouder dan 65 jaar maar geboren vóór 1 januari 1946 (bedragen in euro’s):

Belastbaar inkomen
meer dan
Maar niet
meer dan
Belastingtarief Tarief premie
volksverzekeringen
Totaal
tarief
Heffing over totaal van de schijven
19.822 8,35 % 10,25% 18,60% 3.686
19.822 33.857 13,85% 10,25% 24,1% 7.068
33.857 57.585 42% 42% 17.034
57.585 52%

Ouder dan 65 jaar maar geboren ná 1 januari 1946 (bedragen in euro’s):

Belastbaar inkomen
meer dan
Maar niet
meer dan
Belastingtarief Tarief premie
volksverzekeringen
Totaal
tarief
 Heffing over totaal van de schijven
19.822 8,35% 10,25% 18,60% 3.686
19.822 33.589 13,85% 10,25% 24,1% 7.004
33.589 57.585 42% 42% 17.082
57.585 52% 52%

Bron: Belastingdienst

Tarief box 2

(belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)
In 2014 gold een verlaagd tarief van 22%, voor zover het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger was dan € 250.000. Deze tijdelijke verlaging van het belastingtarief vervalt per 1 januari 2015. Het tarief wordt daardoor weer 25% voor het gehele belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang.

Tarief box 3

(belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)
Het tarief van de belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen blijft ongewijzigd.

Arbeidskorting omhoog voor lagere inkomens

De arbeidskorting voor lagere inkomens wordt in 2015 verhoogd naar maximaal € 2.220.
Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens verder afgebouwd. In 2015 wordt de arbeidskorting verminderd met 4% van het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking als dit inkomen meer is dan € 49.770 per jaar, maar niet meer is dan € 100.670.

De arbeidskorting is € 184 als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 100.670. Deze bedragen gelden voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn.
Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn, is de arbeidskorting maximaal € 1.038 en na afbouw minimaal € 94.

Afbouw heffingskorting

Daarnaast wordt de algemene heffingskorting verder afgebouwd met 0,32%. Dit betekent dat in 2015 de algemene heffingskorting wordt afgebouwd met 2,32% van het inkomen uit werk en woning, als dit inkomen € 19.822 of meer is per jaar, maar niet meer dan € 56.935. Voor 2015 is de algemene heffingskorting maximaal € 2.203 en minimaal € 1.342. Deze cijfers gelden voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn.
Als de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, is de heffingskorting maximaal € 1.123 en na afbouw minimaal € 685.

Leeftijdsgrens werkbonus omhoog naar 61 jaar

Per 1 januari 2015 mag u de werkbonus pas toepassen als uw werknemer op 31 december 2014 61 jaar of ouder was. De voorgaande jaren was dat al vanaf 60 jaar. De overige voorwaarden zijn gelijk gebleven.

Lees ook:

Tarief inkomstenbelasting 2014 »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De dividendbelasting is aangepast. Het kabinet heeft voor dit ‘box 2-inkomen’ twee belastingschijven geïntroduceerd. In een stelsel met twee schijven…
Wanneer je als ondernemer een investering doet, kan je investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Heb je het btw-nummer nodig van een klant of leverancier? Dan zijn er verschillende manieren om dit te achterhalen. Daarbij is belangrijk om het…
In dit artikel duiken we in de wereld van de zelfstandigenaftrek. Wat is het precies? Hoeveel kun je besparen? En wat betekent de verdere afbouw van de…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2024 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…