Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Dan moet u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Even faxen lijkt dan snel en gemakkelijk, maar is niet genoeg. U moet het bezwaarschrift alsnog per post nazenden.

Faxverkeer wordt sinds de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer beschouwd als een zogeheten “elektronisch kanaal”, maar dit is niet opengesteld. Dat betekent dat als de Belastingdienst een (pro forma) bezwaarschrift ontvangt per fax, dit volgens de Algemene wet bestuursrecht als een vormverzuim wordt beschouwd.

De Belastingdienst stuurt dan een ontvangstbevestiging met het verzoek het verzuim te herstellen. Stuurt u daarna alsnog het bezwaarschrift per post, dan wordt de datum van ontvangst van het faxbericht gebruikt voor het bepalen van de tijdigheid. Oftewel: of u binnen de termijn van zes weken hebt gereageerd. In dat geval is er geen probleem meer.  

Digitaal bezwaar aantekenen
Wel toegestaan is bezwaar aantekenen via internet, maar niet per e-mail. U moet naar het beveiligde gedeelte van de site van de fiscus om van deze dienst gebruik te kunnen maken.

Zie ook: In de clinch met de fiscus? Dit kunt u doen »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zakelijke financiering

Zet de volgende stap met online zakelijke financiering voor ondernemers. Geen papierwinkel, geen businessplannen. Wel snel schakelen wanneer je kansen ziet om te groeien.

Lees ook…