De huidige methode om een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) aan te vragen, blijft voorlopig bestaan. De VAR webmodule, waarmee opdrachtgever en opdrachtnemer zelf online hun arbeidsrelatie moeten toetsen, wordt namelijk niet eerder ingevoerd dan 2015.

Let op: de VAR is op 1 mei 2016 vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Lees hier alles over deze wet. 

Bouw VAR webmodule vertraagd
De VAR webmodule zou aanvankelijk op 1 januari 2014 beschikbaar zijn, maar dat is niet haalbaar, aldus staatssecretaris Frans Weekers van Financiën. De wijzigingen in het achterliggende systeem van de Belastingdienst kosten meer tijd dan gedacht, net als het ontwerp en de bouw van de module.

De invoering van de VAR webmodule staat nu gepland voor 2015. Hij komt dan op de site van de Kamer van Koophandel, die vanaf 1 januari 2014 wordt omgedoopt in Ondernemersplein. De module kan, indien nodig, gelijktijdig worden ingevuld met het inschrijven van een bedrijf in het Handelsregister.

Oude systeem voldoet niet meer
Tot het moment dat de webmodule beschikbaar is, moet een VAR dus nog bij de Belastingdienst worden aangevraagd. Dat systeem voldoet echter niet meer, gaf de staatssecretaris eerder al aan.

Het aantal zzp’ers groeit bijvoorbeeld zo snel dat controle door de fiscus bijna onmogelijk is, wat schijnzelfstandigheid in de hand werkt. De staatsecretaris heeft wel aangegeven meer te willen doen om dat tegen te gaan, onder andere via intensievere controles door de Belastingdienst en Inspectie SZW.

Het huidige VAR-systeem voldoet ook niet meer, omdat zelfstandigen steeds meer diverse werkzaamheden verrichten. Dat is moeilijk vast te leggen in één wettelijke definitie van zzp’er.

Verder is het nu voor zzp’ers en opdrachtgevers niet altijd duidelijk of de gekozen VAR de juiste is. Hij kan daardoor achteraf, als de Belastingdienst hem controleert, anders beoordeeld worden, met fiscale naheffingen tot gevolg. Het risico ligt bovendien voornamelijk bij de zzp’er die de opdracht aanneemt.

De VAR webmodule moet opdrachtgevers en -nemers ruimte geven om samen de status van hun arbeidsrelatie te definiëren. Volgens Weekers wordt het risico zo eerlijker verdeeld.

Alternatief VAR webmodule niet overgenomen
Verschillende zzp-organisaties (FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige Ondernemers)  protesteerden tegen de komst van de module. Hij zou onnodig administratieve rompslomp met zich mee brengen en de kans op een verkapt dienstverband niet wegnemen. Zij bedachten een gezamenlijk alternatief voor de VAR webmodule, het ‘Bewijs Van Ondernemerschap‘ (BVO).

Weekers heeft laten weten maar deels iets te zien in dat alternatief. Beide partijen erkennen echter de problematiek en werken vanuit dezelfde achterliggende gedachte, namelijk schijnzelfstandigheid tegengaan en een eerlijkere verdeling van het risico. Er zal daarom vaker en structureler worden overlegd.
 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…