Staatssecretaris Wiebes (Financiën) wil niet spreken van 'een fout' van de Belastingdienst als het gaat om de naheffing die praktisch alle werkende Nederlanders krijgen. In feite waren de afbouw van de inkomensafhankelijke heffingskortingen plus de afbouw van de arbeidskorting al opgenomen in het Belastingplan 2014. Dat neemt niet weg dat voor zelfstandig ondernemers het bij te betalen bedrag het hoogst kan uitvallen.

Dat staat in een brief te lezen die de VVD-staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft gestuurd in een antwoord op vragen van Kamerleden. De naheffing is het gevolg van een motie van PvdA en VVD, die opgenomen is in het Belastingplan 2014.  

Als gevolg van die motie moesten bedragen en percentages worden aangepast. Voor het reguliere loon was dat geen probleem, maar voor bijzondere beloningen (vakantiegeld, dertiende mand of bonus) gold een langere verwerkingstijd.

Bij te betalen bedrag
Gevolg is dat voor mensen in loondienst (dus ook DGA’s) die alleen vakantiegeld ontvangen, maar geen andere beloningen krijgen de bijbetaling over 2014 maximaal € 74,= zal bedragen.

Voor de groep belastingplichtigen die zowel 8% vakantietoeslag én een bijzondere beloning (zoals een dertiende maand) krijgen, zien de bedragen er als volgt uit:
 

Inkomen
Alg. heffingskorting
Arbeidskorting
Totaal
10.000
0
– 134
-134
15.000
0
– 201
– 201
20.000
7
– 128
– 128
25.000
70
0
70
30.000
84
0
84
35.000
98
0
98
40.000
112
0
112
45.000
126
129
255
50.000
140
143
283
56.495
159
162
321
60.000
98
172
270
70.000
0
201
201
80.000
0
229
229
90.000
0
17
17

Zelfstandige kan maximale bedrag bijbetalen
Zelfstandigen die gebruik maken van een voorlopige aanslag, kunnen te maken krijgen met een bijbetaling in de inkomstenbelasting. Dat komt omdat de afbouw van de algemene heffingskorting er niet in is verwerkt. Dat geldt wél voor de arbeidskorting. Om die redenen kan het bij te betalen bedrag voor zelfstandigen oplopen tot € 737,= , de maximale afbouw van de algemene heffingskorting.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…