Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Weer valse e-mail Belastingdienst in omloop

Weer valse e-mail Belastingdienst in omloop

25 februari 2014
Er zijn weer eens valse e-mails in omloop, dit maal zogenaamd afkomstig van de Belastingdienst en Intrum Justitia. 

Open onder geen enkele omstandigheid de e-mail, maar verwijder deze meteen. De e-mail is een typisch voorbeeld van phishing, waarbij kwaadwilllenden onder valse voorwendselen zoveel mogelijk persoonlijke gegevens trachten te verkrijgen.

In de phishing e-mail wordt verzocht om zo spoedig mogelijk een belastingschuld te betalen.
Klik in geen geval op de link in het tekstveld van de e-mail en verwijder het bericht onmiddellijk. Ook uit uw prullenmand!
 
De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail, maar zal daarin NOOIT aan u vragen om een belastingschuld te voldoen! Evenmin vraagt de Belastingdienst om persoonlijke gegevens. 
 
Lees ook:

Lees ook…