Binnenkort ligt het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen weer in de bus. Daarbij zit ook de WOZ-beschikking 2012, die uitgaat van de waarde per 1 januari 2011. Gezien de economische crisis zou de WOZ-waarde lager kunnen, of zelfs moeten, uitvallen. Dat opent perspectieven.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand, dan kunt u tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.

Zie ook:
Zo tekent u bezwaar aan »

WOZ-waarde niet alleen van belang voor gemeentelijke heffingen
Het belang van een juiste WOZ-waarde gaat verder dan alleen de door u te betalen gemeentelijke heffingen. 

– Belang voor de inkomstenbelastingBetreft het een woning die fiscaal wordt aangemerkt als uw eigen woning, dan bepaalt de WOZ-waarde het eigenwoningforfait dat u moet opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting.
 
Bewoont u een woning die tot uw ondernemingsvermogen behoort, dan moet u bij de bepaling van uw winst rekening houden met een privé-onttrekking. Deze onttrekking wordt becijferd aan de hand van de WOZ-waarde van de woning.
 
Heeft u een tweede woning die valt in box 3, dan wordt de WOZ-waarde van de woning als uitgangspunt genomen voor de waardebepaling daarvan in box 3. Daarbij wordt rekening gehouden met de verhuurde staat van (niet-vakantie) woningen en de waarde van een erfpachtcanon. 

– Belang voor de inkomsten- en vennootschapsbelastingSinds 1 januari 2007 geldt voor ondernemingen bij de heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting een afschrijvingsbeperking voor gebouwen. De voor de afschrijvingsbeperking geldende bodemwaarde is gebaseerd op de WOZ-waarde.

Daarmee is het belang sterk vergroot. Een hogere WOZ-waarde leidt immers tot een hogere bodemwaarde en dus tot een lager afschrijvingspotentieel. 

– Belang voor de schenk- en erfbelastingDe waarde van onroerende zaken die als woning in gebruik zijn, wordt bij schenking of vererving gesteld op de WOZ-waarde die is vastgesteld voor het jaar waarin de verkrijging plaatsvindt.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…