Binnenkort ligt het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen weer in de bus. Daarbij zit ook de WOZ-beschikking 2012, die uitgaat van de waarde per 1 januari 2011. Gezien de economische crisis zou de WOZ-waarde lager kunnen, of zelfs moeten, uitvallen. Dat opent perspectieven.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand, dan kunt u tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.

Zie ook:
Zo tekent u bezwaar aan »

WOZ-waarde niet alleen van belang voor gemeentelijke heffingen
Het belang van een juiste WOZ-waarde gaat verder dan alleen de door u te betalen gemeentelijke heffingen. 

– Belang voor de inkomstenbelastingBetreft het een woning die fiscaal wordt aangemerkt als uw eigen woning, dan bepaalt de WOZ-waarde het eigenwoningforfait dat u moet opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting.
 
Bewoont u een woning die tot uw ondernemingsvermogen behoort, dan moet u bij de bepaling van uw winst rekening houden met een privé-onttrekking. Deze onttrekking wordt becijferd aan de hand van de WOZ-waarde van de woning.
 
Heeft u een tweede woning die valt in box 3, dan wordt de WOZ-waarde van de woning als uitgangspunt genomen voor de waardebepaling daarvan in box 3. Daarbij wordt rekening gehouden met de verhuurde staat van (niet-vakantie) woningen en de waarde van een erfpachtcanon. 

– Belang voor de inkomsten- en vennootschapsbelastingSinds 1 januari 2007 geldt voor ondernemingen bij de heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting een afschrijvingsbeperking voor gebouwen. De voor de afschrijvingsbeperking geldende bodemwaarde is gebaseerd op de WOZ-waarde.

Daarmee is het belang sterk vergroot. Een hogere WOZ-waarde leidt immers tot een hogere bodemwaarde en dus tot een lager afschrijvingspotentieel. 

– Belang voor de schenk- en erfbelastingDe waarde van onroerende zaken die als woning in gebruik zijn, wordt bij schenking of vererving gesteld op de WOZ-waarde die is vastgesteld voor het jaar waarin de verkrijging plaatsvindt.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Download Whitepaper Rechtsvormen

Download gratis de whitepaper “Rechtsvormen” met alle voor- en nadelen per rechtsvorm, handige tips voor ondernemers en rechtsvormkeuze test.
Lees hier ons Privacy statement

Lees ook…