Met regelmaat krijgen ondernemers nieuwe wetten en regels voorgeschoteld. Ook per 1 januari 2012 verandert er weer het nodige. Een overzicht.

1. Zelfstandigenaftrek
– De zelfstandigenaftrek is niet langer variabel en afhankelijk van de hoogte van de winst, maar een vast bedrag van € 7.280,- Lees meer »

2. Spaarloon en levensloop
– De regelingen voor spaarloon en levensloop vervallen en worden vervangen door vitaliteitssparen. Deelname aan de levensloopregeling blijft (onder voorwaarden) overigens mogelijk. Lees meer »

3. Bijtelling bestelauto’s
– De verklaring uitsluitend zakelijk gebruik voor bestelauto’s wordt ingevoerd. Daarmee kan worden aangegeven dat met de bestelauto niet privé wordt gereden. Lees meer »

4. Kinderopvangtoeslag
– De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren dat ouders of verzorgers werken. Daarnaast verdwijnt de aanvraag met terugwerkende kracht en komt er een voorlichtingsplicht voor de aanbieder van kinderopvang. Lees meer »

5. Vakantiedagen
– Opbouw van vakantiedagen gaat door tijdens ziekte. Wettelijke dagen krijgen een vervaltermijn van 6 maanden. Lees meer »

6. Inkomstenbelasting en heffingskortingen
– De tarieven van de inkomstenbelasting, inclusief de heffingskortingen, worden aangepast. U vind ze in dit overzicht »

7. Boetetarieven met 15% omhoog
De aanpak van asociale overtredingen en bovengemiddelde snelheidsovertredingen wordt verscherpt, terwijl ook hardrijders in woonwijken te maken krijgen met flink hogere boetes. Lees meer »

8. Heffing Kamer van Koophandel
– De heffing van de Kamer van Koophandel gaat met 10% omlaag. Lees meer »

9. Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
– De wet geeft onder andere een regeling voor het geval een echtgenoot privégoederen verkrijgt met geld uit de huwelijksgemeenschap of het privévermogen van de andere echtgenoot, en wanneer privéschulden worden betaald uit de huwelijksgemeenschap of het privévermogen van de andere echtgenoot. Lees meer »

10. Einde PIN
– Vanwege de invoering van de EMV-chip verdwijnt het merk PIN, en daarmee ook het pinnen. Alle betaalpassen zijn uitgerust met een EMV-chip, die minder fraudegevoelig moet zijn. Lees meer »

* UITGESTELD: Bouwbesluit
De invoering van het Bouwbesluit 2012 is uitgesteld tot minimaal 1 april, maar mogelijk zelfs 1 juli. Meer »

 

Alle veranderingen zijn onder voorbehoud.

 

ZIE OOK:

– Lees alle veranderingen in dit uitgebreide overzicht »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Tankpas via De Zaak

Met een volgetankte auto naar je klant, op de OV-fiets naar je meeting of snel de trein in om nog even te werken. Wat je ook kiest, met MoveMove ben je zo onderweg. Probeer 3 maanden gratis via De Zaak.
Lees hier ons Privacy statement

Lees ook…