Om nou te zeggen dat u er uw administratie sneller door kunt doen, is misschien een beetje overdreven, maar het is zeker een stuk handiger. Standard Business Reporting, kortweg SBR, kan u namelijk efficiencywinst opleveren.

Wat is Standard Business Reporting (SBR)?

Standard Business Reporting is de internationale benaming voor het standaardiseren van rapportages. SBR wordt toegepast op rapportages tussen bedrijven en de overheid, bedrijven onderling en overheidsorganisaties onderling. Bij het maken van de rapportages wordt gebruik gemaakt van internationale open standaarden, waarbij de bedrijfsadministratie als uitgangspunt wordt genomen.
De Nederlandse overheid heeft het initiatief genomen om SBR toe te passen op rapportages van bedrijven naar de overheid met als doel de (verplichte) administratieve processen beter en goedkoper te maken.

Wat heb ik eraan?

Met SBR kunt u, samen met uw accountant, financiële rapportages digitaal aanleveren aan diverse overheidsinstellingen, banken en de Kamer van Koophandel.  Dit gebeurt op basis van de internationale standaardrapportagetaal (XBRL). Veel kleine ondernemers maken nu al van die techniek gebruik bij het deponeren van hun verkorte jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Bovendien kunnen bij de Belastingdienst een drietal aangiftes (btw, ib-  en vennootschapsbelasting) in XBRL worden aangeleverd.

Wat is het voordeel?

Het voordeel zit voornamelijk in de ‘vier in één’-systematiek. U kunt eenvoudig de verplichte administratieve rapportages uit het boekhoudpakket genereren. Dat geldt voor de kredietrapportage voor de banken, het deponeringsrapport voor de KvK, de CBS-statistiek en de aangifte omzetbelasting. Alleen de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting vereisen nog wat extra handelingen.

Gemakkelijker en sneller uw administratie doen, dat is de bedoeling. Een accountant of boekhouder kan voortaan de afzonderlijke rapportages met één druk op de knop verzenden.
Voor de volgende rapportage is dat nu al mogelijk:

  • Aangifte inkomstenbelasting (IB)
  • Aangifte vennotschapsbelaasting (vpb)
  • Verkorte winstaangifte vpb
  • Aangifte omzetbelasting
  • Aangifte intracommunautaire prestaties
  • Productie- /jaarstatistiek CBS
  • Enquête investeringen en lease
  • Publicatiestukken kleine ondernemingen

Kan ik er nu al mee aan de slag?

Verschillende softwareleveranciers hebben al een SBR-oplossing toegevoegd aan hun software voor accountants (zoals AccountView, AFAS en Unit4). Daarmee zijn zij bijvoorbeeld in staat uw verkorte winstaangifte voor de Belastingdienst aan te leveren.

Neem contact op met uw accountant over de huidige stand van zaken met SBR.

Financiering zonder businessplan of papierwinkel?
Wil je investeren of juist tekorten oplossen? Bereken online binnen 15 minuten wat je financieringsopties zijn en tegen welke voorwaarden. Simpel, snel en zonder gedoe.
Bereken autoverzekering besparing
Altijd met een gerust gevoel de weg op, met de uitgebreide autoverzekering van Allianz voor personenauto’s en bestelwagens. En met de onlangs verlaagde tarieven kan je nu tot €500 per jaar besparen.
Lees ook…
Een balans maakt een vast onderdeel uit van een boekhouding. Hieraan kun je aflezen hoe een bedrijf er financieel voor staat. Wat staat er allemaal op…
“Ik ben het niet eens met een factuur. Moet ik hem dan toch betalen?” Onze adviseurs krijgen deze vraag vaak voorgelegd. Dit is hun…
De btw-aangifte is verplicht als je ondernemer bent voor de omzetbelasting. De aangifte kan per maand zijn, per kwartaal of soms per jaar. Bovendien is…