Starters onderschatten vaak het nut van een goede financiële administratie. Per week wordt er vaak maar een paar uur aan de financiën gewerkt. Het gevolg? Steeds meer bedrijven die al binnen drie tot vijf jaar ophouden te bestaan. Met deze artikelen leidt u uw administratie vanaf het begin in goede banen.

Boekhouden doet u zo

Een boekhouding is niets anders dan een geordende weergave van alle inkomsten en uitgaven van een persoon of bedrijf. Ook als u besluit om (een deel van) de boekhouding uit te besteden, is het handig er een basiskennis van te hebben.
Tips voor het opzetten van een degelijke boekhouding »

Wat staat er in uw jaarrekening?

Bezittingen, schulden en bedrijfsresultaat; elk jaar moet er een jaarrekening van uw bedrijf worden opgesteld. Deze rekening geeft, als het goed is, een duidelijk beeld van uw bedrijfsvoering
Dit zou er in ieder geval moeten staan in een jaarrekening »

Zo ziet een goede factuur eruit

Natuurlijk is een degelijke factuur een visitekaartje voor uw bedrijf. Maar een goede factuur is er vooral eentje die betaald wordt. En het liefst een beetje snel. Ondernemers denken nu nog te vaak dat klanten vanzelf betalen als ze tevreden zijn. Helaas is dat in de praktijk anders. Om er zeker van te zijn, dat uw factuur betaald wordt, moet hij voldoen aan een aantal eisen »

Afschrijvingen, dit komt er bij kijken

Afschrijvingen geven weer in hoeverre bedrijfsmiddelen zoals machines, gebouwen en auto’s in een bepaalde periode in waarde dalen door bijvoorbeeld slijtage en veroudering. Deze daling wordt uitgedrukt in een bedrag dat u van uw opbrengsten mag aftrekken, ofwel afschrijven. Daarmee hebben afschrijvingen direct invloed op uw winst of verlies »

Het urencriterium: wat telt mee?

Veel ondernemers weten niet dat ze voor het urencriterium heel nauwgezet uren moeten bijhouden. Dat is zelfs een belangrijke eis om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Voor wie geldt het en wat zijn de voorwaarden? »

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
De jaarrekening is onderdeel van je jaarverslag. In welke gevallen moet je een jaarrekening opstellen? En hoe doe je dat? Bekijk de eisen en regels…
Voor de meeste zakelijke documenten gelden wettelijke bewaartermijnen. Hoe lang moet je documenten in je archief houden of op je computer laten staan?…
Sinds de invoering van de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) ben je als hoofdopdrachtgever aansprakelijk wanneer door jou ingeschakelde (onder)aannemers…