Een distributeur levert al jaren een merkproduct aan een grote retailer. Deze besluit om dit product enige tijd tegen een behoorlijke korting te verkopen. De leverancier is daar niet blij mee, onder meer vanwege een mogelijke prijzenoorlog. Heeft hij het recht de levering stop te zetten?

Deze case werd voorgelegd aan De Zaak Advies:
“Wij zijn in Nederland leverancier van een babyverzorgingsmerk. Wij werden onaangenaam verrast door een actie van een van onze klanten van het eerste uur, en inmiddels ook een van de grootste afnemers. Hij bood namelijk enkele weken een vast percentage korting op het hele assortiment van dit merk.


“Wij waren daar absoluut niet blij mee. Een dergelijke actie kan een prijzenoorlog ontketenen en wij lopen dan het risico dat andere retailers het product niet meer interessant vinden, doordat de marges ernstig onder druk staan.

“Wij hebben deze klant direct laten weten dat wij totaal niet blij zijn met dit soort acties. Het kwartje viel uiteindelijk, hoewel hij de kortingsactie wel de gehele periode die op zijn website stond aangegeven, liet doorlopen.


“Ben ik, als een klant een dergelijke actie organiseert, eigenlijk verplicht om tijdens de actieperiode aan hem te blijven leveren? Kan ik de levering gewoon – al dan niet tijdelijk – stopzetten?”

Antwoord van Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak
“Als er contractueel niks over is vastgelegd, is een leverancier in principe niet verplicht om te leveren aan een afnemer. Dat heet contractvrijheid.

“In dit geval gaat het om een klant waarmee u al een paar jaar zaken doet. Afhankelijk van hoe vaak hij iets bij u afneemt, kan er sprake zijn van een door de tijd ontstane duurovereenkomst. De afnemer heeft dan bepaalde rechten.”

Als u in de periode waarin de klant de korting aanbood na een week had besloten de levering stop te zetten, dan had de klant kunnen eisen dat u toch zou leveren.”

Opzegtermijn
“Stel dat u de afnemer had laten weten dat u de levering definitief zou staken, dan had u hem wel in staat moeten stellen eerst een andere leverancier te vinden. U moet dus een soort opzegtermijn in acht nemen.” 

“Er zijn meer gevallen waarin een leverancier levering kan stopzetten of opschorten. Bijvoorbeeld als er is afgesproken dat er een bedrag vooruit betaald wordt voordat de levering plaatsvindt. Zolang een afnemer niet betaalt, heeft de leverancier het recht de levering op te schorten.”

Lees ook:

“Moet ik leveren aan een klant die nog niet betaald heeft?” »
“Is een verwijzing naar de algemene voorwaarden op mijn website voldoende?” »

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Stuur een mail naar: [email protected]!

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Goodwill is het verschil tussen de waarde op papier (de balans) en wat je ervoor krijgt bij verkoop aan een willekeurige derde. Wat is de beste methode…
Als ondernemer is het belangrijk om inzichtelijk te hebben wat er binnenkomt en uitgaat. Zo weet je of je het zakelijk goed doet. Belangrijk, want als…
Naarmate een onderneming langer bestaat, gaat er meer en meer tijd zitten in de boekhouding. Een accountant aanstellen om het een en ander te…