Categorieën

'Eigenlijk verzorgen boekhouders en accountants in het mkb alleen de administratie. En dat doen zij ook nog een op een achterhaalde manier. Vernieuwing vinden zij onnodig. Ze passen hun processen nauwelijks aan de huidige stand van de techniek.' Aldus Erik Friedeberg, oprichter van Manifesto. Trendwatcher Adjiedj Baks valt Friedeberg bij: het wordt tijd dat de accountant zich een nieuwe rol aanmeet.

In de afgelopen jaren kwamen veel ondernemers door de financiële crisis er niet meer aan toe om hun droom te verwezenlijken. “De bedrijfscijfers kwamen altijd te laat. Op zijn best kregen zij een jaarrekening die anderhalf jaar te oud was.” Volgens Friedeberg “is het belangrijk dat die digitale verwerking van de cijfers vertaald wordt richting de doelen van ondernemers en dat die cijfers gecombineerd worden met niet-financiële info (zoals klanttevredenheid). Die gegevens moeten realtime beschikbaar zijn.”

Friedeberg is jarenlang werkzaam geweest als adviseur voor het mkb. Het gevoel van onvrede wat hem de laatste jaren bekroop, bracht hem ertoe bij accountants te informeren naar hun veranderingsgezindheid. Hij stuitte op een muur van onbegrip. Accountants paren dat gebrek aan vernieuwingsdrang, volgens Friedeberg, aan gebrek aan empathie – zij interesseren zich onvoldoende voor de dromen van ondernemers.

Ontstaan Manifesto

“Zo is Manifesto ontstaan: uit de vraag ‘Hoe is het mogelijk dat die ondernemers niet goed geholpen worden bij het realiseren van hun doelen?’ Manifesto wil behalve dat ondernemers krijgen wat ze toekomt, ook accountants laten zien hoe leuk, spannend en profijtelijk het is om buiten de conventies te treden en nieuwe wegen in te slaan.” Op die manier komt de droom van Friedeberg dichterbij.

Manifesto wil een sparringpartner zijn voor ondernemers om hun visie en missie te bereiken en hun droom dichterbij te laten komen. “Wij willen de ondernemer inzicht verschaffen in de besturingsmechanismen van zijn of haar bedrijf.”

Adjiedj Bakas: ‘Accountancydiensten in transitie’

Als accountant moet je er bovenop zitten en ondernemers helpen bij zo’n ‘turnaround’ van hun businessmodel, aldus trendwatcher Adjiedj Bakas. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de ‘nieuwe’ accountant bij het begeleiden van startup’s, die vaak geen idee hebben hoe zij van een goed idee een goed businessmodel maken.

De nieuwe rol van de accountant is volgens Bakas een onvermijdelijke ontwikkeling, omdat die past binnen wat hij ‘de grotere shift in ondernemerschap’ noemt. ‘De oude businessmodellen raken vastgeroest. De accountant kan een belangrijke rol spelen in de golf van innovatie die over ons heen komt.’

Hoe werkt Manifesto?

Nadat een ondernemer zich heeft aangemeld, vindt een uitgebreide intake plaats. Zodat ze de ondernemer goed leren kennen. Ontdekken wat de ondernemer belangrijk vind. Waar hij/zij naar op zoek is. Een keer per kwartaal of vaker als dat nodig of gewenst is, coachen, spiegelen en adviseren zij de ondernemer.

Scorebord en certificaat

Daarnaast verzorgt Manifesto de administratie. Aan de hand van de cijfers en andere data krijgt elke ondernemer een uniek scorebord, waarmee hij real-time kan bijhouden hoe hij presteert ten opzichte van zijn doelen op de onderdelen ondernemer, onderneming, markt en wereld.
Verder krijgt iedere klant een certificaat ondertekend door een externe accountant. Dat zegt meer over de onderneming dan een jaarrekening.

Manifesto richt zich op ondernemers in het mkb (> vijf werknemers), innovatieve en familiebedrijven en startup’s. En dit alles tegen een vast tarief per jaar.

Lees ook…
Als je net begint met ondernemen, kan de boekhouding overweldigend zijn. En zelfs als je al jaren in het vak zit, is dit nog steeds een flink karwei….
De boekhouding is een van de dingen die als beginnend ondernemer op je pad komen. Want of je nu zzp’er bent of gaat ondernemen binnen een nv, bv of…
De Single European Payments Area (SEPA) standaardiseert het betalingsverkeer binnen Europa. In dit overzicht zie je hoeveel landen momenteel onderdeel…