"Ik ben het niet eens met een factuur. Moet ik hem dan toch betalen?" Onze adviseurs krijgen deze vraag vaak voorgelegd. Dit is hun antwoord.

Inhoudsopgave

Antwoord van de experts van De Zaak:

“Als je het echt volledig oneens bent met de factuur en jullie komen er onderling niet uit, kijk dan welke algemene voorwaarden er van toepassing zijn. Mocht je willen reclameren: doe dat dan in ieder geval binnen de betalingstermijn, of zoveel eerder als de algemene voorwaarden aangeven. Doe dit per aangetekende brief.”

Last van lange betaaltermijnen? Toe aan meer werkkapitaal? Ontdek het gemak van factuurovername en ontvang binnen 24 uur je geld op je rekening.

“Maar vaak blijkt dat men het niet zozeer met de hele factuur oneens is, maar met een gedeelte ervan. Er ontbreken bijvoorbeeld goederen bij levering, of een dienst is niet goed uitgevoerd. In dat geval adviseer ik om in ieder geval dát gedeelte te betalen waarmee je het wél eens bent. En doe dat ook binnen de betalingstermijn, want daarmee kun je, mocht een meningsverschil tot een procedure bij de rechter leiden, aantonen dat je van goede wil bent.”

“Bij diensten kan het zijn dat de uitgevoerde diensten niet voldoende gespecificeerd zijn. Dat mag als het gaat om een aangenomen som. Je betaalt de factuur dan ‘conform offerte’. Maar als iemand werkt op basis van uurloon, dan moet hij duidelijk specificeren wat hij heeft gedaan.”

“Verder geldt: verzamel zoveel mogelijk bewijzen voor het gedeelte van de factuur waar je het niet mee eens bent. ‘Wat is er niet geleverd, welk werk is niet uitgevoerd.’ De ander moet dan met tegenbewijzen komen, en dat is niet altijd eenvoudig.”

Laatste tip: “Controleer zo snel mogelijk na aflevering of je wel de juiste en volledige bestelling hebt ontvangen.” 

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen

Wat te doen als je het niet eens bent met een factuur?

  • Neem zo snel mogelijk contact op met de leverancier of verkoper en leg uit waarom je het niet eens bent met de factuur. Probeer samen tot een oplossing te komen.
  • Verzamel alle relevante documenten en bewijzen die je kunt gebruiken om je standpunt te onderbouwen.
  •  Als je er niet uitkomt met de leverancier of verkoper, kun je een formele klacht indienen bij hun klantenservice of bij een geschilleninstantie.
  • Als de factuur is uitgegeven door de overheid, kun je bezwaar maken tegen de factuur. Hierbij moet je bewijzen aanleveren en een motivatie geven waarom je het niet eens bent met de factuur.
  • Als alle andere stappen niet tot een oplossing hebben geleid, kun je overwegen om juridische stappen te ondernemen, zoals een dagvaarding of een klacht indienen bij een rechter.

Kun je een factuur weigeren?

Je kunt een factuur weigeren als je het niet eens bent met de inhoud of de hoeveelheid van de factuur. Het is belangrijk om de redenen waarom je de factuur weigert duidelijk te communiceren aan de leverancier of verkoper. Het is raadzaam om te onderzoeken of er sprake is van een vergissing of een misverstand en of dit op een vreedzame manier opgelost kan worden.

Is een factuur ook een overeenkomst?

Een factuur wordt meestal geassocieerd met een bestaande overeenkomst tussen de leverancier of verkoper en de klant. De factuur geeft aan hoeveel de klant verschuldigd is voor de producten of diensten die zijn geleverd volgens deze overeenkomst. Maar een factuur op zich is geen formele overeenkomst tussen partijen. Een factuur is meestal een bewijs van de prestatie van de leverancier of verkoper en de verplichting van de klant om het bedrag te betalen.

Ben je het zat om zelf achter je facturen aan te zitten? Wil je zeker zijn dat je factuur gegarandeerd én snel betaald wordt? Ontdek hoe jij aan de slag kan met factuurovername >

Gerelateerd lezen:

• TIP: Jaarrekening niet ondertekend deponeren
• Start-ups & aandelenopties: wat verandert er in 2023?
• Sneller facturen betaald krijgen
• Liquiditeit: kunt u aan uw betalingsverplichtingen voldoen?

Logo Voldaan

Voldaan, partner van De Zaak

Voldaan is een bankonafhankelijke factormaatschappij. De werkwijze van Voldaan maakt factoring snel & eenvoudig. Met de app verkoop je gemakkelijk jouw factur(en) én binnen 24 uur staat het geld bij jou op de rekening. De factuur nemen wij 100% over en regelen het debiteurenbeheer, zo eenvoudig kan het zijn! Wij werken met een vast tarief voor de overname van jouw factuur, daarmee is de factuur verzekerd en ben jij niet meer aansprakelijk na de verkoop.

Bekijk alle artikelen van Voldaan>

Lees ook…
Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat er de komende jaren op fiscaal gebied veel veranderen, als zij dividend aan zichzelf willen uitkeren….
Het is de schrik van veel ondernemers: facturen die veel te laat of zelfs helemaal niet betaald worden. Toch komt het regelmatig voor – zeker in…
Als je net begint met ondernemen, kan de boekhouding overweldigend zijn. En zelfs als je al jaren in het vak zit, is dit nog steeds een flink karwei….
Sinds de invoering van de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) ben je als hoofdopdrachtgever aansprakelijk wanneer door jou ingeschakelde (onder)aannemers…
Goed nieuws voor onder andere start-ups en scale-ups: de regeling voor aandelenopties wordt per 1 januari versoepeld. Wat verandert er precies en hoe…
Een scheiding heeft grote impact op je persoonlijke leven, maar brengt ook uitdagingen op zakelijk vlak met zich mee. De kans is groot dat je…