Categorieën

"Ik ben het niet eens met een factuur. Moet ik hem dan toch betalen?" Onze adviseurs krijgen deze vraag vaak voorgelegd. Dit is hun antwoord.

Antwoord van de experts van De Zaak:

“Als je het echt volledig oneens bent met de factuur en jullie komen er onderling niet uit, kijk dan welke algemene voorwaarden er van toepassing zijn. Mocht je willen reclameren: doe dat dan in ieder geval binnen de betalingstermijn, of zoveel eerder als de algemene voorwaarden aangeven. Doe dit per aangetekende brief.”

“Maar vaak blijkt dat men het niet zozeer met de hele factuur oneens is, maar met een gedeelte ervan. Er ontbreken bijvoorbeeld goederen bij levering, of een dienst is niet goed uitgevoerd. In dat geval adviseer ik om in ieder geval dát gedeelte te betalen waarmee u het wél eens bent. En doe dat ook binnen de betalingstermijn, want daarmee kun je, mocht een meningsverschil tot een procedure bij de rechter leiden, aantonen dat je van goede wil bent.”

“Bij diensten kan het zijn dat de uitgevoerde diensten niet voldoende gespecificeerd zijn. Dat mag als het gaat om een aangenomen som. Je betaalt de factuur dan ‘conform offerte’. Maar als iemand werkt op basis van uurloon, dan moet hij duidelijk specificeren wat hij heeft gedaan.”

“Verder geldt: verzamel zoveel mogelijk bewijzen voor het gedeelte van de factuur waar je het niet mee eens bent. ‘Wat is er niet geleverd, welk werk is niet uitgevoerd.’ De ander moet dan met tegenbewijzen komen, en dat is niet altijd eenvoudig.”

Laatste tip: “Controleer zo snel mogelijk na aflevering of je wel de juiste en volledige bestelling hebt ontvangen.” 

Gerelateerd lezen:

• TIP: Jaarrekening niet ondertekend deponeren
• Start-ups & aandelenopties: wat verandert er in 2022?
• Sneller facturen betaald krijgen
• Liquiditeit: kunt u aan uw betalingsverplichtingen voldoen?

Lees ook…
Als je net begint met ondernemen, kan de boekhouding overweldigend zijn. En zelfs als je al jaren in het vak zit, is dit nog steeds een flink karwei….
Heb jij alles bij de hand als de Belastingdienst de financiële administratie van jouw onderneming komt controleren? Of moet je de papieren en…
Het is de schrik van veel ondernemers: facturen die veel te laat of zelfs helemaal niet betaald worden. Toch komt het regelmatig voor – zeker in…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.