1 april 2014 is een belangrijke datum. Niet alleen omdat u dan de aangifte inkomstenbelasting over vorig jaar moet hebben gedaan, tenzij u uitstel heeft aangevraagd natuurlijk, maar ook omdat dan weer de nodige regels en tarieven veranderen. We hebben ze speciaal voor u op een rij gezet.

Nieuwe regels en tarieven per 1 april 2014

1. Collectief ontslag: werknemer met AOW als eerste
Bij collectief ontslag geldt het afspiegelingsbeginsel. Dat betekent dat u werknemers met soortgelijke functies in leeftijdscategoriën indeelt, en vervolgens degene die als laatste in een categorie in dienst is gekomen, als eerste ontslaat.

Vanaf 1 april wijzigen deze regels. Dan moet u eerst de werknemers ontslaan die recht hebben op een AOW-uitkering. Vervallen er bijvoorbeeld 5 banen en hebben 8 werknemers recht op AOW? Dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen, het eerst ontslag.

2. Nieuw tarief belastingrente en invorderingsrente
Voor de invorderingsrente wordt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties gehanteerd, maar wel met een ondergrens van 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is voortaan gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties, met een ondergrens van 8%.

Dat betekent dat per 1 april 2014:
– de belastingrente en de invorderingsrente voor overige belastingen 4,00% is, en
– de belastingrente en de invorderingsrente voor de venootschapsbelasting 8,25% is.

3. Nieuw: de vergunning voor verblijf en arbeid
De vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is een combinatie van een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning. Hij is bedoeld voor werknemers en stagiairs van buiten de EER en Zwitserland die langer dan 3 maanden in Nederland werken en verblijven.

Een GVVA vraagt u aan bij de IND. Een aparte tewerkstellingsvergunning is dan dus niet meer nodig.

4. Afvalstoffenheffing weer ingevoerd
De afvalstoffenbelasting, die nog maar twee jaar geleden was afgeschaft, wordt opnieuw ingevoerd. Voor het storten van afval betaalt u voortaan een tarief van € 17,- per 1.000 kilogram. U moet vóór 31 oktober aangifte doen voor de afvalstoffenbelasting over het 2e en 3e kwartaal van 2014.

5. eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2
Als u in het Omgevingsloket online een omgevingsvergunning wilt aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen wilt raadplegen, dan heeft u voortaan een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveaus met niveau 2.

6. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger
U moet straks aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen om benoemd te worden als curator, bewindvoerder of mentor. De kantonrechter beoordeelt bij uw benoeming of u geschikt bent, en een externe accountant moet ieder jaar verklaren dat u aan de kwaliteitseisen voldoet.

7. Subsidieregeling voor duurzame energie geopend
De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Hij is geopend van 1 april tot 18 december 2014 en heeft een budget van € 3,5 miljard. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:
– duurzame elektriciteit; 
– duurzame warmte, of de gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit;
– groen gas.
Meer info » 

8. Windows XP niet meer ondersteund
Microsoft stopt met de technische ondersteuning van Windows XP en de automatische beveiligingsupdates. Ook is Microsoft Security Essentials niet meer beschikbaar. Een computer met Windows XP is na die datum kwetsbaarder voor virussen en andere beveiligingsrisico’s. Bovendien kunnen er compatibiliteitsproblemen optreden met software en apparaten.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…