Per 1 juli 2012 gaan onder meer het minimumloon en de heffings- en invorderingsrente omhoog, terwijl de wettelijke rente voor niet-handelstransacties daalt. Maar er veranderen nog meer tarieven. U ziet ze hier in dit overzicht.

NIEUWE TARIEVEN PER 1 JULI 2012

1. Minimumloon
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen met 0,66%. Het volledige overzicht vindt u hier »

2. Heffingsrente en invorderingsrente
De heffingsrente en invorderingsrente stijgt van 2,30% naar 2,50%. Lees meer »

3. Wettelijke rente niet-handelstransacties
De wettelijke rente voor niet-handelstransacties gaat omlaag van 4% naar 3%. De wettelijke rente voor handelshandelstransacties blijft op 8%.

U kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Dat geldt als die klant een bedrijf is, maar ook als het een consument is. In het laatste geval is de wettelijke rente wel lager. Lees meer »

4. BPM
De CO2-grenzen in de BPM worden aangescherpt, al blijft er een vrijstelling voor de meest zuinige auto’s. Verder wordt er een vierde schijf in de BPM-tariefstructuur geïntroduceerd.

– Aardgasauto’s worden voor de BPM niet meer als dieselauto, maar als benzineauto gezien.
– Voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 92 gr/km maar meer dan 70 gr/km geldt niet langer volledige vrijstelling voor de BPM. Er is wel vrijstelling van de basis van de BPM, geen vrijstelling van de dieseltoeslag. De volledige vrijstelling geldt alleen voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van hooguit 70 gr/km.

De BPM-tarieven voor 2012 staan hier »

5. Maximum incassokosten
Incassobureaus en deurwaarders zijn voortaan wettelijk gebonden aan maximale incassokosten. De minimale incassokosten zijn dan € 40. Lees meer »

6. Btw podiumkunsten
Het btw-tarief voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen wordt verlaagd van 19% naar 6%. Dit geldt voor culturele instellingen (theaters, schouwburgen, concertorganisatoren) en kunstenaars en verkopers van kunst en antiek (detailhandel).

7. Btw-vrijstelling wereldwinkels en steunstichtingen
De overgangsregeling voor btw-vrijstelling voor Wereldwinkels en steunstichtingen is vervallen. Lees meer »

8. Hoogte uitkering buitenland
Uitkeringen in landen buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden aangepast aan het kostenniveau van het land. Dit zogeheten woonlandbeginsel treedt voor nieuwe gevallen in werking op 1 juli 2012 en voor lopende uitkeringen op 1 januari 2013.

9. Huurverhoging
De maximale huurverhoging per 1 juli 2012 is 2,3%. Daarnaast wil de overheid maximaal 5% extra huurverhoging toestaan voor hogere inkomens die in een goedkope huurwoning wonen, en 1% extra voor middeninkomens. Lees meer »

10. Kosten mobiel bellen
De mobiele belkosten en internettarieven bij verblijf in een ander EU-land worden verlaagd. Een telefoongesprek maximaal 29 cent per minuut kosten, de ontvangst van een gesprek 8 cent per minuut en een sms 9 cent. Voor een megabyte (MB) data komt er een maximum van 70 cent.

11. Bestuurlijke boete Drank- en Horecawet omhoog

De bedragen van de bestuurlijke boete uit de Drank- en Horecawet gaan omhoog:

– Categorie A van € 450 naar € 680 (kolom I) en van € 900 naar € 1360 (kolom II).
– Categorie B van € 680 naar € 1020 (kolom I) en van € 1360 naar € 2040 (kolom II).
– Categorie C van € 900 naar € 1360 (kolom I) en van € 1800 naar € 2720 (kolom II).

12. Hogere boetes misbruik toeslagen
De boetes voor misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen gaan omhoog:
– Wanneer niet, niet tijdig of onjuiste informatie wordt verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal € 1.500 naar maximaal  € 4.920;
– Wanneer opzettelijk of grof schuldig, niet, niet tijdig of onjuiste informatie wordt verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal 25% van het teruggevorderde bedrag met een bovengrens van € 5.000 naar 100% van het teruggevorderde bedrag zonder bovengrens;
– Wanneer een derde (bijvoorbeeld een kinderopvanginstelling) niet, niet tijdig of onjuiste informatie verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal € 1.500 naar maximaal € 4.920;
– Wanneer een derde (bijvoorbeeld een kinderopvanginstelling) opzettelijk of grof schuldig, niet, niet tijdig of onjuiste informatie verstrekt, wordt het maximumbedrag van de boete verhoogd van € 5.000 naar € 19.000.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…